Entries by VCASA Editor

Đại Hội Thường Niên
9 tháng 10 năm 2020

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) trân trọng kính mời toàn thể quý đồng hương đến tham dự Đại Hội Thường Niên được tổ chức như sau: Thời gian: 4g30 chiều thứ Sáu, 9/10/2019 Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTDUC/NU                   62 Athol […]

Nghiên cứu thị Trường có trả tiền
Intuito Pty Ltd

Intuito Market Research, based in Norwood, is currently looking for people originally from overseas but now call South Australia home with young families to participate in a paid focus group discussion. They need to be currently renting but planning to one day buy a home in South Australia. The discussion will be held later this […]

Họp Khoáng Đại
12.7.2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) trân trọng kính mời đại diện các hội đoàn, các tổ chức đấu tranh, các gia đình quân đội và đặc biệt quý đồng hương đến tham dự phiên họp khoáng đại định kỳ mỗi ba tháng được tổ chức như sau: Thời gian: 12g đến […]

Đường dây giúp đỡ về COVID-19 cho Cao niên

Đường dây giúp đỡ liên quan đến COVID-19 dành cho người cao niên giúp đỡ, nối kết và cung cấp thông tin cho người Úc cao niên. Một số người cao niên dễ bị nhiễm COVID-19 nhưng ít sử dụng internet và cần có cách để biết thông tin phù hợp cho hoàn cảnh của […]

Sách Lịch Sử

Những bộ sách Sử vô giá (ấn bản điện tử miễn phí). Kính mời quý đồng hương tải xuống để tự học hay để dành cho con cháu. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Đại Việt Thông Sử Into the Maelstrom Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục Lam Sơn Thực Lục Quốc Triều […]

Việc làm tại Nam Úc

Nhằm phục hồi lại nền kinh tế của Nam Úc sau trận đại dịch COVID-19, chánh phủ tiểu bang hiện đang có cả trăm công việc cùng các khóa huấn nghệ trong nhiều lãnh vực, nghành nghề. 1- SIMEC Energy Australia đang xây dựng nông trại thu hoạch năng lượng mặt trời tại Whyalla cần […]