Bao gồm tất cả các thông báo về CĐ

Bầu cử Hội Đồng Quản Trị
13 tháng 11 năm 2021

 

BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính mời quý đồng hương xem qua những thông báo sau đây của Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử:

Thông báo số 1

Thông báo số 2

Đơn Ứng Cử

Trân trọng kính chào.

TM. Uỷ Ban Tổ Chức Bầu Cử

Huỳnh Hoài Bảo Châu

Đại Hội Thường Niên
8 tháng 10 năm 2021

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) trân trọng kính mời toàn thể quý đồng hương và các bạn trẻ đến tham dự Đại Hội Thường Niên được tổ chức như sau:

 • Thời gian: 4g30 chiều thứ Sáu, 8/10/2021
 • Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTDUC/NU
                    62 Athol St, Athol Park

Vì có sự hiện diện của những cơ quan cấp tài trợ cho cộng đồng chúng ta, Đại Hội cần được tổ chức trong ngày/giờ làm việc.

Trong Đại Hội này, HĐQT sẽ tường trình những hoạt động của năm vừa qua, tình hình tài chánh, chi tiết cùng kết quả duyệt xét của kiểm toán viên. Đồng hương sẽ có dịp để thảo luận và đóng góp ý kiến để cộng đồng chúng ta có thể phát triển tốt hơn trong tương lai.

Đặc biệt, năm nay sẽ có phần tường trình kế hoạch tân trang Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng do ông Nguyễn Minh Hoàng (Trưởng Ủy Ban Tân Trang) và công ty kiến trúc Grieve Gillett Andersen trình bày.

Nhằm tạo điều kiện cho những quý vị ở xa hoặc ngại Covid-19 không thể đến tham dự Đại Hội được, HĐQT sẽ cho phát trực tuyến (live streaming) phiên họp trên trang Facebook của Cộng Đồng. Tại đây, quý vị cũng có thể đặt câu hỏi hoặc góp ý trong phần bình luận.

Link:  https://www.facebook.com/VietnameseCommunityinAustraliaSA/

Những quý vị nào đã bấm “Like” trên trang Facebook của CĐ thì sẽ nhận được thông báo khi buổi live streaming bắt đầu.

Vì lệnh của chính phủ Nam Úc yêu cầu giới hạn số người hiện diện trong Hội trường, xin quý đồng hương vui lòng ghi danh tham dự qua https://vca_agm.eventbrite.com.au.

Sau đó, sẽ có phần ăn uống nhẹ để đồng hương có dịp hàn huyên với các thành viên HĐQT hoặc tiếp xúc với đại diện các cơ quan chánh phủ.

Biên Bản Đại Hội Thường Niên 2020

Thông báo Đại Hội Thường Niên 2021

Nghị Trình Đại Hội Thường Niên 2021

Báo Cáo Thường Niên 2021

Báo Cáo Tài Chánh 2021

Trân trọng kính chào và mong gặp lại quý đồng hương.

HĐQT CĐNVTDUC/NU

Khai thuế
12 tháng 8 năm 2021

Trợ Giúp Khai Thuế Cá Nhân

Kể từ ngày 12/08/2021, Cộng Đồng sẽ có thiện nguyện viên kế toán trợ giúp quý đồng hương trong việc khai thuế cá nhân vào mỗi thứ Năm từ 10 giờ sáng đến 2 giờ trưa tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng.

Để được trợ giúp, quý đồng hương cần phải hội đủ các điều kiện sau đây:

 • Có thu nhập thấp, đang nhận các khoản trợ cấp từ chính phủ hoặc đang có việc làm bán thời.
 • Có số thuế cá nhân đăng ký với Sở Thuế Vụ Liên Bang Úc (ATO).
 • Không có đầu tư bất động sản.

Muốn biết thêm chi tiết hoặc làm hẹn với thiện nguyện viên kế toán, xin quý đồng hương liên lạc văn phòng Cộng Đồng qua số 8447 8821.

Tuy nhiên quý vị nào muốn tự khai thuế cho mình tại nhà, có thể truy cập các thông tin và hướng dẫn bằng tiếng Việt trên trang mạng của ATO. Chẳng hạn như phần hướng dẫn bên dưới, từ trang mạng của ATO, bao gồm các bước trợ giúp cho việc khai thuế của quý vị có thể dễ dàng hơn.

Bước 1 – Tìm hiểu xem quý vị có cần nộp đơn khai thuế hay không

Hầu hết mọi người có lợi tức đều cần phải nộp. Nếu quý vị không chắc thì hãy thử xem trang Do I need to lodge a tax return (bằng tiếng Anh) trên trang mạng của ATO để tìm hiểu thêm.

Bước 2 – Tạo một tài khoản myGov

myGov kết nối các dịch vụ trực tuyến của Chính Phủ Liên Bang Úc. Các công ty, các ngân hàng và các doanh nghiệp cung cấp cho ATO các chi tiết về những nhân viên của họ. Qua sự nối kết tài khoản myGov của quý vị đến ATO, họ có thể bổ sung các chi tiết trong đơn khai thuế cho quý vị. Việc này giúp cho việc khai thuế nhanh gọn và dễ dàng hơn cho quý vị.

Để nối kết ATO vào myGov, quý vị cần xác nhận:

 • Tên họ
 • Số thuế cá nhân (TFN)
 • Ngày tháng năm sinh

Bước 3 – Điền đơn khai thuế

Để điền đơn khai thuế, quý vị cần hồ sơ về:

 • Lợi tức
 • Các khoản trợ cấp của chính phủ (ví dụ từ Centrelink)
 • Các khoản khấu trừ
 • Chi tiết về Medicare

Lợi tức

Lợi tức bao gồm bất kỳ những thu nhập mà quý vị đã kiếm được từ tất cả các công việc, chẳng hạn như:

 • Toàn thời gian
 • Bán thời gian
 • Công việc đột xuất
 • Công việc tự làm chủ
 • Công việc trả tiền mặt

Cho dù quý vị kiếm được các thu nhập này như thế nào đi nữa thì hãy nhớ cho vào đơn khai thuế của quý vị.

Khấu trừ

Quý vị có thể kê khai xin khấu trừ cho những chi phí liên quan đến công việc của quý vị, chẳng hạn như:

 • Chi phí xe cộ và đi lại
 • Quần áo, giặt ủi và giặt khô
 • Chi phí văn phòng tại nhà
 • Chi phí tự học
 • Dụng cụ và thiết bị

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các khoản mà quý vị có thể xin khấu trừ lại bằng cách kiểm tra trên trang ato.gov.au/deductions (bằng tiếng Anh).

Quý vị cần lưu giữ hồ sơ, chẳng hạn như biên nhận, đối với các khoản khấu trừ mà quý vị kê khai, tối thiểu là 5 năm. ATO có thể yêu cầu quý vị cho xem những hồ sơ này bất kỳ lúc nào.

Quý vị có thể tự nộp đơn khai thuế trực tuyến với myTax tại địa chỉ ato.gov.au/mytax (bằng tiếng Anh) hoặc nhờ một đại diện khai thuế có đăng ký trợ giúp.

Lưu ý

Một số người giúp khai thuế có thu phí cho quý vị lại có thể đang lừa đảo quý vị. Đại diện khai thuế có đăng ký là những người duy nhất được phép thu phí để nộp đơn khai thuế cho quý vị. Hãy xét xem đại diện khai thuế của quý vị có đăng ký hay chưa tại địa chỉ tpb.gov.au (bằng tiếng Anh).

Bước 4 – Kiểm tra độ chính xác của thông tin mà quý vị khai

Quý vị nên xem xét lại mức độ chính xác của những chi tiết trong đơn khai thuế của mình và thay đổi nếu quý vị có những chi tiết cập nhật hơn.

Sau khi quý vị kiểm tra đơn khai thuế thì quý vị có thể nộp ngay. Nếu quý vị tự nộp cho cá nhân quý vị thì hạn chót với ATO sẽ là ngày 31 tháng 10.

Nếu một đại diện khai thuế có đăng ký thực hiện việc khai thuế cho quý vị thì quý vị cũng cần xem xét lại những chi tiết họ điền vào có chính xác không. Họ có thể giúp quý vị thay đổi nếu quý vị cần.

Để biết thêm những thông tin về thuế vụ, xin truy cập trang mạng ATO tại địa chỉ ato.gov.au/otherlanguages. Nếu quý vị có các thắc mắc về thuế vụ mà không nói thạo tiếng Anh, xin gọi đến Dịch Vụ Phiên Dịch và Thông Ngôn qua số 13 14 50, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu.

Sở Thuế Vụ Liên Bang Úc có các thông tin và hướng dẫn bằng tiếng Việt để giúp mọi người tự khai thuế. Mục đích là để giúp đỡ cho càng nhiều người càng tốt trong mùa khai thuế. Xem thêm…

Kiểm Tra Dân Số
10 tháng 8 năm 2021

Kính thưa quý đồng hương,

Đêm 10/08/2021 là đêm Kiểm Tra Dân Số trên toàn nước Úc.

Mỗi 5 năm, Cục Thống Kê Úc kiểm tra từng cá nhân và mỗi hộ gia đình ở Úc. Đây được gọi là Kiểm Tra Dân Số (KTDS). Cuộc kiểm tra sẽ có những câu hỏi liên quan đến quý vị như tuổi tác, nơi sanh, tôn giáo, tổ tiên, ngôn ngữ, công ăn việc làm và trình độ học vấn.

Các thông tin từ cuộc KTDS giúp chính phủ các cấp, các doanh nghiệp và những tổ chức phi lợi nhuận trên cả nước hiểu những nhu cầu trong hiện tại và tương lai, và từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn. Nó còn giúp các tổ chức phi chính phủ hoạch định những dịch vụ thích hợp cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng tại địa phương.

Ai cần phải điền tờ Kiểm Tra Dân Số

Cuộc KTDS là bắt buộc. Điều này có nghĩa là mọi người đang có mặt trong nhà quý vị vào đêm 10/08/2021 đều phải được tính vào, bao gồm cả trẻ sơ sanh và các khách tạm trú đến từ nước ngoài có chiếu kháng du lịch hay du học.

Cách thức và thời gian phải điền tờ Kiểm Tra Dân Số

Quý vị có thể điền tờ KTDS của mình bằng trực tuyến, bằng đơn giấy hoặc với sự giúp đỡ của nhân viên KTDS. Quý vị có thể bắt đầu ngay sau khi nhận được thư chỉ dẫn và nếu quý vị biết trước ai sẽ có mặt tại nhà vào đêm KTDS.

Đa số các hộ gia đình sẽ nhận được những chỉ dẫn trong thư để điền trực tuyến. Trong đó sẽ có số KTDS độc nhất (Cencus number) của quý vị cùng với một mật mã tạm. Hãy vào trang census.abs.gov.au khi quý vị nhận được những chỉ dẫn của mình vào đầu tháng tám 2021.

Nếu quý vị muốn sử dụng mẫu đơn giấy, hãy gọi dịch vụ yêu cầu mẫu đơn giấy qua số 1800 130 250. Khi gọi, quý vị sẽ cần cung cấp số KTDS (Cencus number) của mình.

Đơn KTDS chỉ có bằng tiếng Anh. Quý vị có thể nhờ người nhà hoặc bạn bè giúp đỡ cho quý vị. Cũng sẽ có nhân viên KTDS và họ có thể hướng dẫn quý vị cách điền vào mẫu đơn.

Quý vị có thể tìm sự giúp đỡ ở đâu

Sẽ có sự hỗ trợ nếu quý vị cần được giúp đỡ để điền tờ KTDS.

 • Vào trang abs.gov.au/findus để tìm sự giúp đỡ trực tiếp ở gần quý vị.
 • Gọi số 1800 512 441 để nói chuyện với một nhân viên KTDS bằng tiếng Anh.

Để được giúp đỡ bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi Dịch Vụ Thông Phiên Dịch (TIS National) qua số 131 450.

Họp Khoáng Đại
11 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) trân trọng kính mời đại diện các hội đoàn, các tổ chức đấu tranh, các gia đình quân đội và quý đồng hương đến tham dự phiên họp khoáng đại định kỳ mỗi ba tháng được tổ chức như sau:

 • Thời gian: 2g đến 4g chiều Chủ Nhật, 11/7/2021
 • Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTDUC/NU
                    62 Athol St, Athol Park

Đây là cơ hội để quý đồng hương đóng góp ý kiến xây dựng cộng đồng và cũng là dịp để HĐQT trực tiếp giải đáp những thắc mắc của quý đồng hương. Đồng thời, HĐQT sẽ chính thức giới thiệu vị Trưởng Ban Tổ Chức Hội Chợ Tết 2022, trong phiên họp này.

Trong tinh thần sinh hoạt dân chủ, HĐQT mong quý đồng hương dành thì giờ đến tham dự vì đây chính là hình thức đóng góp thiết thực để cộng đồng chúng ta trở nên vững mạnh hơn.

Nếu quý đồng hương có điều gì quan tâm hoặc muốn đóng góp ý kiến, xin vui lòng gửi thư đến trụ sở CĐNVTDUC/NU hoặc gửi điện thư đến địa chỉ: ykiendonghuong@sa.vnca.org.au.

Xin quý đồng hương lưu ý, theo hướng dẫn của chánh phủ tiểu bang Nam Úc về dịch bệnh COVID-19, quý đồng hương cần dùng điện thoại để chụp mã số QR  được dán trên cửa ra vào hoặc điền chi tiết vào bản ghi danh trên bàn.

Trân trọng kính chào và mong gặp mặt quý đồng hương.

HĐQT CĐNVTDUC/NU

Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận
30 tháng 4 năm 2021

Kính mời quý đồng hương đến tham dự sinh hoạt tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4, do CĐNVTDUC/NU phối hợp cùng với Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/NU tổ chức.

Chương trình gồm có hai phần:

 1. Nghi thức thượng kỳ
 • Thời gian: 11g sáng Thứ Sáu, 30/04/2021
 • Địa điểm: Tượng Đài Chiến Sĩ Uc Việt
                   Torrens Parade Ground
  Victoria Drive, Adelaide SA 5000

Mọi chi tiết xin liên lạc Ông Ninh Duy Định qua số 0469 340 176.

 1. Chương trình tưởng niệm
 • Thời gian: 6g30 tối Thứ Sáu, 30/4/2021
 • Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTDUC/NU
                   62 Athol St, Athol Park SA 5012

Vì những giới hạn của COVID-19, xin qúy đồng hương ghi danh tham dự qua đường dẫn https://blackapril2021.eventbrite.com.au hoặc liên lạc với cô Kim Thoa qua số 0437 534 547.

Ngày 30 tháng 4 là một mốc điểm quan trọng đối với người Việt tỵ nạn chúng ta. Kính mong quý vị và các bạn trẻ dành thời giờ đến tham dự.

Trân trọng kính chào,

 

Hồ Thái Phụng

Trưởng Ban Tổ Chức

 

Hội Chợ Tết Canh Tý 2020
1 & 2 tháng 1 năm 2020

Celebrated in Vietnam and other parts of Asia, “Tết Nguyên Đán”, otherwise known as “Tết”, is a traditional Vietnamese festival that honours the dawning of the Lunar New Year. The Adelaide Tết Festival will be held at Bonython Park – Adelaide, on Saturday 1 and Sunday 2 February 2020 and will seek to capture the happiness and spirit of the New Year by creating fun, happy memories, and celebrating Vietnamese culture and traditions.

The Adelaide Tết Festival is an annual event that enables Vietnamese South Australians to celebrate and share our traditional Lunar New Year custom that is rich in both cultural and spiritual values within the Vietnamese and broader Adelaide communities.
The Adelaide Tết Festival 2020 will involve a variety of activities that will bring together patrons from communities around our state of South Australia, interstate and overseas. The Festival will play host to many fun family activities, including sideshow games and rides, engage local businesses and food vendors to share their products and secret recipes, and facilitate a concert that will showcase multicultural performances from ethnic community groups, and traditional Vietnamese art and culture through song, dance and artistic expression.

This year we have upsized everything, including a larger, more centralised venue to accommodate more performances, more sideshow entertainment, more rides and amusements, and more deliciously authentic Vietnamese food options, for more patrons. This carefully considered approach is as a direct result of public consultation and our desire to share the most significant cultural celebration on our annual calendar with the South Australian public.

Sinh Hoạt Văn Nghệ Gây Quỹ
24 tháng 11 năm 2019

Thư Kêu Gọi Tham Dự

Buổi Sinh Hoạt Văn Nghệ Gây Quỹ

cho nạn nhân hoả hoạn tại NSW và QLD

 

Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị đại diện các đoàn thể, quý gia đình quân đội, và toàn thể quý đồng hương.

Như quý đồng hương đã rõ, hoả hoạn tại NSW và QLD đang là một hiểm họa cho những cư dân sinh sống tại hai tiểu bang này. Đây là một thảm hoạ khiến cho bao nhà cửa bị thiêu rụi và bao người trở nên không cửa không nhà.

Nhằm chứng tỏ tinh thần yêu chuộng đất nước đã mở rộng vòng tay đón nhận chúng ta, đồng thời cũng là dịp chúng ta tỏ lòng tri ân đến những người đã hết lòng hỗ trợ người tỵ nạn Việt Nam, HĐQT cùng ca đoàn St Patricks và thân hữu sẽ tổ chức một buổi sinh hoạt văn nghệ để kêu gọi đồng hương đóng góp cho nạn nhân hoả hoạn.

Chương trình sẽ được tổ chức vào:

 • Thời gian: 4g – 6g chiều Chủ Nhật, 24 tháng 11 năm 2019
 • Địa điểm:  Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng
                    62 Athol Street, Athol Park SA 5012

Để tỏ lòng tri ân nước Úc, cứ mỗi đồng đóng góp từ đồng hương, Cộng Đồng sẽ góp thêm một đồng, cho tới mức tối đa là $10,000 (mười ngàn Úc Kim).

Tất cả số tiền này sẽ được gửi cho Australian Red Cross. Mọi đóng góp trên $2 đều được cấp biên nhận khấu trừ thuế.

Quý vị có thể đóng góp bằng một trong những cách sau đây:

 1. Vào trang mạng https://fundraise.redcross.org.au/fundraisers/dangpnguyen/fundraise-for-disaster-relief-and-recovery
 2. Trao tiền mặt tại Văn phòng Cộng Đồng trong giờ làm việc
 3. Gặp Ban Tổ Chức tại buổi sinh hoạt văn nghệ

Ước mong quý đồng hương tham gia đông đủ và nhiệt thành ủng hộ cho công việc đầy ý nghĩa nà

TM. HĐQT/CĐNVTDUC/NU

Nguyễn Văn Phụng
Chủ Tịch