fbpx

Help building a stable and influential community

Community Library Services

Community-Library-Services

Community Library Services

Due to insufficient usage, the Community library has been closed.

Canteen

Community Canteen

Community Canteen’s  trading hours are: Friday, Saturday and Sunday from 10:30am to 2:30pm.

Due to COVID-19, the Community Canteen will be closed until further notice. We wish you stay safe and healthy!

Hall Booking Reservation

The Function Hall is capable of up to 300 people with a nice and warm stage’s decor; also a modern kitchen for serving light meals. Suitable for your  birthday party,  wedding or any function events for your charity/ organisation…. Book Now.

Latest News

Follow Us on Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Hướng Dẫn Khẩn Cấp về đại dịch COVID-19 đã được ban hành liên quan đến 'trường Thebarton'.

Bất kỳ ai, bao gồm cả học viên, nhân viên hoặc nhà thầu đã có mặt tại Trường Cao Đẳng Tráng Niên Thebarton (Thebarton Senior College) vào các ngày 29 - 30 - 31 Tháng Bảy năm 2020 phải tự cách ly tại nhà của họ trong 14 ngày kể từ ngày cuối cùng họ có mặt tại Trường Cao Đẳng này.

⛔️ Nếu quý vị có mặt tại trường vào Thứ Tư, ngày 29 Tháng Bảy, quý vị sẽ phải tự cách ly cho đến nửa đêm Thứ Tư ngày 12 Tháng Tám

⛔️ Nếu quý vị có mặt tại trường vào Thứ Năm, ngày 30 Tháng Bảy, quý vị sẽ phải tự cách ly cho đến nửa đêm Thứ Năm ngày 13 Tháng Tám

⛔️ Nếu quý vị có mặt tại trường vào Thứ Sáu ngày 31 Tháng Bảy, quý vị sẽ phải tự cách ly cho đến nửa đêm Thứ Sáu ngày 14 Tháng Tám

Nếu quý vị có các triệu chứng của bệnh dịch COVID-19, quý vị phải thông báo ngay cho Bộ Y Tế Tiểu Bang Nam Úc (SA Health) về các triệu chứng đó, bao gồm:

😰 sốt HOẶC ớn lạnh mà không bị bệnh nào khác để giải thích các triệu chứng này
😰 nhiễm trùng hô hấp cấp tính, ví dụ:
- ho
- đau họng
- chảy nước mũi
- khó thở
😰 mất vị giác và khứu giác

Người tự cách ly có thể rời khỏi nhà vì những lý do sau đây
- Được chăm sóc y tế hoặc được cung cấp vật liệu y tế
- Bất kỳ tình huống khẩn cấp nào khác; hoặc
- Bất kỳ lý do nào được Điều Hợp Viên Tiểu Bang hoặc người đại diện của vị ấy chấp thuận.

Về Biện Pháp Công Chúng Tổng Quát:
- Nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh dịch COVID-19 như sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, chảy nước mũi, khó thở hoặc mất vị giác hoặc khứu giác – quý vị cần phải được xét nghiệm.
- Hãy giúp ngăn chặn sự lây lan.
- Hãy truy cập trang mạng SA Health website hoặc gọi Đường Dây Thông Tin COVID-19 (COVID-19 Information Line) qua số 1800 253 787 để tìm ra địa điểm xét nghiệm.
... See MoreSee Less

Hướng Dẫn Khẩn Cấp về đại dịch COVID-19 đã được ban hành liên quan đến trường Thebarton.
 
Bất kỳ ai, bao gồm cả học viên, nhân viên hoặc nhà thầu đã có mặt tại Trường Cao Đẳng Tráng Niên Thebarton (Thebarton Senior College) vào các ngày 29 - 30 - 31 Tháng Bảy năm 2020 phải tự cách ly tại nhà của họ trong 14 ngày kể từ ngày cuối cùng họ có mặt tại Trường Cao Đẳng này.

⛔️ Nếu quý vị có mặt tại trường vào Thứ Tư, ngày 29 Tháng Bảy, quý vị sẽ phải tự cách ly cho đến nửa đêm Thứ Tư ngày 12 Tháng Tám

⛔️ Nếu quý vị có mặt tại trường vào Thứ Năm, ngày 30 Tháng Bảy, quý vị sẽ phải tự cách ly cho đến nửa đêm Thứ Năm ngày 13 Tháng Tám

⛔️ Nếu quý vị có mặt tại trường vào Thứ Sáu ngày 31 Tháng Bảy, quý vị sẽ phải tự cách ly cho đến nửa đêm Thứ Sáu ngày 14 Tháng Tám

Nếu quý vị có các triệu chứng của bệnh dịch COVID-19, quý vị phải thông báo ngay cho Bộ Y Tế Tiểu Bang Nam Úc (SA Health) về các triệu chứng đó, bao gồm:

😰 sốt HOẶC ớn lạnh mà không bị bệnh nào khác để giải thích các triệu chứng này
😰 nhiễm trùng hô hấp cấp tính, ví dụ:
 - ho
 - đau họng
 - chảy nước mũi
 - khó thở
😰 mất vị giác và khứu giác

Người tự cách ly có thể rời khỏi nhà vì những lý do sau đây
- Được chăm sóc y tế hoặc được cung cấp vật liệu y tế
- Bất kỳ tình huống khẩn cấp nào khác; hoặc
- Bất kỳ lý do nào được Điều Hợp Viên Tiểu Bang hoặc người đại diện của vị ấy chấp thuận.

Về Biện Pháp Công Chúng Tổng Quát:
- Nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh dịch COVID-19 như sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, chảy nước mũi, khó thở hoặc mất vị giác hoặc khứu giác – quý vị cần phải được xét nghiệm.
- Hãy giúp ngăn chặn sự lây lan.
- Hãy truy cập trang mạng SA Health website hoặc gọi Đường Dây Thông Tin COVID-19 (COVID-19 Information Line) qua số 1800 253 787 để tìm ra địa điểm xét nghiệm.

Our homeland
(Translation: @Tim Mai)

What is it about our homeland, Mum?
That my teachers have taught us to love it dearly.
What is the meaning of homeland, Mum?
That when we’re faraway, we miss it immensely.

Is our homeland about the sweetness in bunch of star fruits
That I can climb up the tree to pick them every day?
Or homeland is about the path I take to and from school,
That the yellow butterflies swarm out greeting on the way?

Is our homeland about flying the kites – the blue kite,
Which I spent playing on the paddocks during my childhood prides?
Is our homeland about the little small boat,
That gently causes the ripples with the river tides?

Is our homeland about the tiny bamboo bridge,
That you cross to be home, with your conical-hat tilted slightly?
Is our homeland about the fragrance of the grassland and wild flowers,
That infuses deep into our summer dreams nightly?

Is our homeland about the warm embrace,
That I slept in during the rain in the evening?
Is our homeland about the bright light of the shining moon,
Or the porch slowly covered with the white areca flowers falling?

Is our homeland about the yellow of the pumpkin flowers,
Or the purple of the hedge of spinach called malabar?
Is our homeland about the redness of the rows of hibiscus,
Or the soft, pure whiteness of the lotus flower?

Everyone has a homeland deep inside them,
And the feeling is no different
To having their own mother
And who doesn’t miss their mum
nor have nostalgia…?

QUÊ HƯƠNG
Tác giả: Đỗ Trung Quân

Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè

Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa mưa đêm
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương có ai không nhớ…
... See MoreSee Less

Our homeland
(Translation: @Tim Mai)

What is it about our homeland, Mum?
That my teachers have taught us to love it dearly.
What is the meaning of homeland, Mum?
That when we’re faraway, we miss it immensely.

Is our homeland about the sweetness in bunch of star fruits
That I can climb up the tree to pick them every day?
Or homeland is about the path I take to and from school,
That the yellow butterflies swarm out greeting on the way?

Is our homeland about flying the kites – the blue kite,
Which I spent playing on the paddocks during my childhood prides?
Is our homeland about the little small boat,
That gently causes the ripples with the river tides?

Is our homeland about the tiny bamboo bridge,
That you cross to be home, with your conical-hat tilted slightly?
Is our homeland about the fragrance of the grassland and wild flowers,
That infuses deep into our summer dreams nightly?

Is our homeland about the warm embrace,
That I slept in during the rain in the evening?
Is our homeland about the bright light of the shining moon,
Or the porch slowly covered with the white areca flowers falling?

Is our homeland about the yellow of the pumpkin flowers,
Or the purple of the hedge of spinach called malabar?
Is our homeland about the redness of the rows of hibiscus,
Or the soft, pure whiteness of the lotus flower?

Everyone has a homeland deep inside them,
And the feeling is no different
To having their own mother
And who doesn’t miss their mum
nor have nostalgia…?

QUÊ HƯƠNG
Tác giả: Đỗ Trung Quân

Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè

Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa mưa đêm
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương có ai không nhớ…

Waterfall Gully walking trail upgrade complete ... See MoreSee Less

Load more

Gallery

Copyright 2018 - Vietnamese Community in South Australia