Lời Ngỏ

Kinh thua quy vi,

Gan dden ngay bau cu, truong Cong Dong bong thanh tam bao. Do do hom nay chung toi moi co han hanh trinh dien quy vi dong huong …

Kết Quả Gây Quỹ Giúp Cao Ủy Tỵ Nạn

Thông báo kết quả của những nỗ lực của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại các tiểu bang New South Wales, Queensland, Tây Úc và Nam Úc trong việc gây quỹ hỗ trợ Cao Ủy Liên Hiệp Quốc trong vài tháng vừa qua.