Họp Phụ Huynh Học Sinh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Công Nhận Và Vinh Danh Cờ Vàng Tại Charles Sturt

Hội Đồng Thành Phố Charles Sturt công nhận và vinh danh Lá Cờ Vàng là một điểm son cho BCHCĐ/NV/NU đương nhiệm và cũng là vinh dự cho toàn thể Cộng Đồng người Việt.

VỀ CỘNG ĐỒNG CHÚNG TA – Văn Phòng Phúc Lợi

Cộng Đồng (NVTD/NU) chúng ta có nhiều bộ phận. Có những bộ phận, những ủy ban chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi, xong nhiệm vụ thì giải tán. Có bộ phận phải ngưng hoạt động hay thu hẹp hoạt động vì nhiều lý do ngoài ý muốn. Duy chỉ có một cơ quan không thể ngừng vận hành dù chỉ một ngày, dù muốn, dù không. Đó là Văn Phòng Phúc Lợi.