Van Nghe ATF 2024

Chương Trình Văn Nghệ Hội Chợ Tết Cộng Đồng Giáp Thìn 2024

Kính mời quý đồng hương đón xem chương trình văn nghệ Hội Chợ Tết Cộng Đồng Giáp Thìn 2024

Van Nghe ATF 2024

Ao Dai Thieu Nhi 2024

Ghi Danh Áo Dài Thiếu Nhi ATF 2024

Kính mời quý đồng hương ghi danh cho các em nhỏ tham gia trình diễn Áo Dài Thiếu Nhi tại Hội Chợ Tết Cộng Đồng theo chi tiết dưới đây:

Ao Dai Thieu Nhi 2024

Đường Hướng Của Liên Danh “Một Cộng Đồng Đoàn Kết Cho Thế Hệ Tương Lai”

Một Cộng Đồng đoàn kết cho thế hệ tương lai

UBTCBC 2023

UBTCBC 2023 Poster LD26

Buổi Gặp Gỡ Liên Danh Trước Ngày Bầu Cử NK26

Kính mời quý đồng hương tham dự: Buổi Gặp Gỡ Liên Danh trước ngày bầu cử

UBTCBC 2023 Poster LD26

UBTCBC 2023

Đơn Ứng Cử HĐQT Nhiệm Kỳ 26 (2023-2025)

Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử xin kính mời các liên danh ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 26 (2023-2026) tải mẫu đơn ứng cử tại đây


Huỳnh Hoài Bảo Châu

Trưởng UBTCBC

Thông Điệp Gửi Đến Cộng Đồng Người Việt Tại Nam Úc

Thông điệp gửi đến Cộng Đồng Người Việt tại Nam Úc

Lá thư này gửi đến cộng đồng Việt Nam để cảm tạ những đóng góp của quý vị đến tiểu bang Nam Úc trong năm 2022.
2022 là một năm tất bật với nhiều thay đổi cho tất cả chúng ta.

Nam Úc nói chung, trong những năm gần đây, đã thiếu vắng nhiều lễ hội văn hóa vì quý vị không thể tổ chức được những lễ hội văn hóa của mình. Những lễ hội này không những đem đến những thú vị, mà còn mang đến sức sống cho tiểu bang chúng ta. Những giá trị văn hóa và sự cống hiến không mệt mỏi của cộng đồng quý vị đã góp phần tạo nên một tiểu bang Nam Úc như ngày hôm nay.

Bước vào năm mới 2023, chúng tôi, cùng với Bộ trưởng Bộ Đa Văn Hóa và Sắc Tộc Sự Vụ, sẽ nỗ lực cùng quý vị phục vụ tất cả người dân tiểu bang nói chung, và các cộng đồng đa văn hóa nói riêng tại Nam Úc.

Chúc các bạn mùa Giáng Sinh hạnh phúc và một Năm Mới vui vẻ. Mong các bạn có những giây phút tuyệt vời với gia đình và bằng hữu, phục hồi lại năng lực để bắt đầu một năm mới.

Thông Điệp Gửi Đến Cộng Đồng Tại Nam Úc
Trân trọng,
Peter Malinauskas
Thủ Hiến Tiểu Bang Nam Úc
AGM2022

Đại Hội Thường Niên 14 Tháng 10 Năm 2022

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) trân trọng kính mời toàn thể quý đồng hương và các bạn trẻ đến tham dự Đại Hội Thường Niên được tổ chức như sau:

  • Thời gian: 4 giờ chiều thứ Sáu, 14/10/2022
  • Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTDUC/NU
                      62 Athol St, Athol Park

Vì có sự hiện diện của những cơ quan cấp tài trợ cho cộng đồng chúng ta, Đại Hội cần được tổ chức trong ngày/giờ làm việc.

Trong Đại Hội này, HĐQT sẽ tường trình những hoạt động của năm vừa qua, tình hình tài chánh, chi tiết cùng kết quả duyệt xét của kiểm toán viên. Đồng hương sẽ có dịp để thảo luận và đóng góp ý kiến để cộng đồng chúng ta có thể phát triển tốt hơn trong tương lai.

Sau đó, sẽ có phần ăn uống nhẹ để đồng hương có dịp hàn huyên với các thành viên HĐQT hoặc tiếp xúc với đại diện các cơ quan chánh phủ.

Biên Bản Đại Hội Thường Niên 2021

Thông báo Đại Hội Thường Niên 2022

Nghị Trình Đại Hội Thường Niên 2022

Báo Cáo Thường Niên 2022

Báo Cáo Tài Chánh 2022

Trân trọng kính chào và mong gặp lại quý đồng hương.

HĐQT CĐNVTDUC/NU

Báo Cáo Tam Cá Nguyệt Tháng 07 Năm 2022

Kính thưa quý đồng hương,

Kính mời quý đồng hương xem bản Báo Cáo Tam Cá Nguyệt về tình hình sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Nam Úc trong 3 tháng vừa qua tại đây

Kính mến

HĐQT CĐNVTDUC/NU