Thông Điệp Gửi Đến Cộng Đồng Người Việt Tại Nam Úc

Thông điệp gửi đến Cộng Đồng Người Việt tại Nam Úc

Lá thư này gửi đến cộng đồng Việt Nam để cảm tạ những đóng góp của quý vị đến tiểu bang Nam Úc trong năm 2022.
2022 là một năm tất bật với nhiều thay đổi cho tất cả chúng ta.

Nam Úc nói chung, trong những năm gần đây, đã thiếu vắng nhiều lễ hội văn hóa vì quý vị không thể tổ chức được những lễ hội văn hóa của mình. Những lễ hội này không những đem đến những thú vị, mà còn mang đến sức sống cho tiểu bang chúng ta. Những giá trị văn hóa và sự cống hiến không mệt mỏi của cộng đồng quý vị đã góp phần tạo nên một tiểu bang Nam Úc như ngày hôm nay.

Bước vào năm mới 2023, chúng tôi, cùng với Bộ trưởng Bộ Đa Văn Hóa và Sắc Tộc Sự Vụ, sẽ nỗ lực cùng quý vị phục vụ tất cả người dân tiểu bang nói chung, và các cộng đồng đa văn hóa nói riêng tại Nam Úc.

Chúc các bạn mùa Giáng Sinh hạnh phúc và một Năm Mới vui vẻ. Mong các bạn có những giây phút tuyệt vời với gia đình và bằng hữu, phục hồi lại năng lực để bắt đầu một năm mới.

Thông Điệp Gửi Đến Cộng Đồng Tại Nam Úc
Trân trọng,
Peter Malinauskas
Thủ Hiến Tiểu Bang Nam Úc