Ghi Danh Áo Dài Thiếu Nhi ATF 2024

Kính mời quý đồng hương ghi danh cho các em nhỏ tham gia trình diễn Áo Dài Thiếu Nhi tại Hội Chợ Tết Cộng Đồng theo chi tiết dưới đây:

Ao Dai Thieu Nhi 2024