THÔNG BÁO VÀ CHÚC MỪNG
Kính thưa:
  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể,
  • Quý cơ quan truyền thông,
  • Cùng toàn thể đồng bào.
Ban chấp hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu (CĐNVTD-UC) trân trọng thông báo kết quả của những nỗ lực của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại các tiểu bang New South Wales, Queensland, Tây Úc và Nam Úc trong việc gây quỹ hỗ trợ Cao Ủy Liên Hiệp Quốc trong vài tháng vừa qua đã đạt được tổng số là $563,595.00
Kết quả gây quỹ tại các tiểu bang là:
– New South Wales: $255,000.00
– Queensland: $110,125.63
– Tây Úc: $175,000.00
– Nam Úc: $23,469.00
– Riêng tại Victoria các bạn trẻ chương trình khóa lãnh đạo Hai Nguồn Gốc đã thực hiện buổi gây quỹ cho UNHCR vào cuối năm 2015.
Ban chấp hành CĐNVTD-UC nhân đây xin chúc mừng đến CĐNVTD tại NSW, QLD, Tây Úc, Nam Úc và Victoria đã đạt được kết quả rất đáng kể và cám ơn lòng hảo tâm, sự đóng góp của toàn thể đồng bào.
Trân trọng kính báo,
Nguyễn Văn Bon
Chủ tịch CĐNVTD-Úc Châu
Úc Châu, ngày 17 tháng 11 năm 2016