Khai thuế
12 tháng 8 năm 2021

Trợ Giúp Khai Thuế Cá Nhân

Kể từ ngày 12/08/2021, Cộng Đồng sẽ có thiện nguyện viên kế toán trợ giúp quý đồng hương trong việc khai thuế cá nhân vào mỗi thứ Năm từ 10 giờ sáng đến 2 giờ trưa tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng.

Để được trợ giúp, quý đồng hương cần phải hội đủ các điều kiện sau đây:

 • Có thu nhập thấp, đang nhận các khoản trợ cấp từ chính phủ hoặc đang có việc làm bán thời.
 • Có số thuế cá nhân đăng ký với Sở Thuế Vụ Liên Bang Úc (ATO).
 • Không có đầu tư bất động sản.

Muốn biết thêm chi tiết hoặc làm hẹn với thiện nguyện viên kế toán, xin quý đồng hương liên lạc văn phòng Cộng Đồng qua số 8447 8821.

Tuy nhiên quý vị nào muốn tự khai thuế cho mình tại nhà, có thể truy cập các thông tin và hướng dẫn bằng tiếng Việt trên trang mạng của ATO. Chẳng hạn như phần hướng dẫn bên dưới, từ trang mạng của ATO, bao gồm các bước trợ giúp cho việc khai thuế của quý vị có thể dễ dàng hơn.

Bước 1 – Tìm hiểu xem quý vị có cần nộp đơn khai thuế hay không

Hầu hết mọi người có lợi tức đều cần phải nộp. Nếu quý vị không chắc thì hãy thử xem trang Do I need to lodge a tax return (bằng tiếng Anh) trên trang mạng của ATO để tìm hiểu thêm.

Bước 2 – Tạo một tài khoản myGov

myGov kết nối các dịch vụ trực tuyến của Chính Phủ Liên Bang Úc. Các công ty, các ngân hàng và các doanh nghiệp cung cấp cho ATO các chi tiết về những nhân viên của họ. Qua sự nối kết tài khoản myGov của quý vị đến ATO, họ có thể bổ sung các chi tiết trong đơn khai thuế cho quý vị. Việc này giúp cho việc khai thuế nhanh gọn và dễ dàng hơn cho quý vị.

Để nối kết ATO vào myGov, quý vị cần xác nhận:

 • Tên họ
 • Số thuế cá nhân (TFN)
 • Ngày tháng năm sinh

Bước 3 – Điền đơn khai thuế

Để điền đơn khai thuế, quý vị cần hồ sơ về:

 • Lợi tức
 • Các khoản trợ cấp của chính phủ (ví dụ từ Centrelink)
 • Các khoản khấu trừ
 • Chi tiết về Medicare

Lợi tức

Lợi tức bao gồm bất kỳ những thu nhập mà quý vị đã kiếm được từ tất cả các công việc, chẳng hạn như:

 • Toàn thời gian
 • Bán thời gian
 • Công việc đột xuất
 • Công việc tự làm chủ
 • Công việc trả tiền mặt

Cho dù quý vị kiếm được các thu nhập này như thế nào đi nữa thì hãy nhớ cho vào đơn khai thuế của quý vị.

Khấu trừ

Quý vị có thể kê khai xin khấu trừ cho những chi phí liên quan đến công việc của quý vị, chẳng hạn như:

 • Chi phí xe cộ và đi lại
 • Quần áo, giặt ủi và giặt khô
 • Chi phí văn phòng tại nhà
 • Chi phí tự học
 • Dụng cụ và thiết bị

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các khoản mà quý vị có thể xin khấu trừ lại bằng cách kiểm tra trên trang ato.gov.au/deductions (bằng tiếng Anh).

Quý vị cần lưu giữ hồ sơ, chẳng hạn như biên nhận, đối với các khoản khấu trừ mà quý vị kê khai, tối thiểu là 5 năm. ATO có thể yêu cầu quý vị cho xem những hồ sơ này bất kỳ lúc nào.

Quý vị có thể tự nộp đơn khai thuế trực tuyến với myTax tại địa chỉ ato.gov.au/mytax (bằng tiếng Anh) hoặc nhờ một đại diện khai thuế có đăng ký trợ giúp.

Lưu ý

Một số người giúp khai thuế có thu phí cho quý vị lại có thể đang lừa đảo quý vị. Đại diện khai thuế có đăng ký là những người duy nhất được phép thu phí để nộp đơn khai thuế cho quý vị. Hãy xét xem đại diện khai thuế của quý vị có đăng ký hay chưa tại địa chỉ tpb.gov.au (bằng tiếng Anh).

Bước 4 – Kiểm tra độ chính xác của thông tin mà quý vị khai

Quý vị nên xem xét lại mức độ chính xác của những chi tiết trong đơn khai thuế của mình và thay đổi nếu quý vị có những chi tiết cập nhật hơn.

Sau khi quý vị kiểm tra đơn khai thuế thì quý vị có thể nộp ngay. Nếu quý vị tự nộp cho cá nhân quý vị thì hạn chót với ATO sẽ là ngày 31 tháng 10.

Nếu một đại diện khai thuế có đăng ký thực hiện việc khai thuế cho quý vị thì quý vị cũng cần xem xét lại những chi tiết họ điền vào có chính xác không. Họ có thể giúp quý vị thay đổi nếu quý vị cần.

Để biết thêm những thông tin về thuế vụ, xin truy cập trang mạng ATO tại địa chỉ ato.gov.au/otherlanguages. Nếu quý vị có các thắc mắc về thuế vụ mà không nói thạo tiếng Anh, xin gọi đến Dịch Vụ Phiên Dịch và Thông Ngôn qua số 13 14 50, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu.

Sở Thuế Vụ Liên Bang Úc có các thông tin và hướng dẫn bằng tiếng Việt để giúp mọi người tự khai thuế. Mục đích là để giúp đỡ cho càng nhiều người càng tốt trong mùa khai thuế. Xem thêm…