Biểu tình của CĐ Duy Ngô Nhĩ
1 tháng 10 năm 2021

Kính thưa quý đồng hương,

Nhân ngày Quốc Khánh của Trung Cộng, Cộng Đồng người Duy Ngô Nhĩ phối hợp với Cộng Đồng người Hương Cảng sẽ tổ chức hai cuộc biểu tình vào thứ Sáu, 1 tháng 10 ở city như sau:

  • 10g sáng tại Victoria Square
  • 11g sáng tại Rundle Mall

Hai Cộng Đồng này kêu gọi sự hỗ trợ của các cộng đồng sắc tộc tại Nam Úc đang bị Trung Cộng đàn áp, lấn hiếp, cướp đất, cướp biển quốc gia hay lãnh thổ của họ.

Xin xem thêm chi tiết tại đây.