Đại Hội Thường Niên
8 tháng 10 năm 2021

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) trân trọng kính mời toàn thể quý đồng hương và các bạn trẻ đến tham dự Đại Hội Thường Niên được tổ chức như sau:

  • Thời gian: 4g30 chiều thứ Sáu, 8/10/2021
  • Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTDUC/NU
                      62 Athol St, Athol Park

Vì có sự hiện diện của những cơ quan cấp tài trợ cho cộng đồng chúng ta, Đại Hội cần được tổ chức trong ngày/giờ làm việc.

Trong Đại Hội này, HĐQT sẽ tường trình những hoạt động của năm vừa qua, tình hình tài chánh, chi tiết cùng kết quả duyệt xét của kiểm toán viên. Đồng hương sẽ có dịp để thảo luận và đóng góp ý kiến để cộng đồng chúng ta có thể phát triển tốt hơn trong tương lai.

Đặc biệt, năm nay sẽ có phần tường trình kế hoạch tân trang Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng do ông Nguyễn Minh Hoàng (Trưởng Ủy Ban Tân Trang) và công ty kiến trúc Grieve Gillett Andersen trình bày.

Nhằm tạo điều kiện cho những quý vị ở xa hoặc ngại Covid-19 không thể đến tham dự Đại Hội được, HĐQT sẽ cho phát trực tuyến (live streaming) phiên họp trên trang Facebook của Cộng Đồng. Tại đây, quý vị cũng có thể đặt câu hỏi hoặc góp ý trong phần bình luận.

Link:  https://www.facebook.com/VietnameseCommunityinAustraliaSA/

Những quý vị nào đã bấm “Like” trên trang Facebook của CĐ thì sẽ nhận được thông báo khi buổi live streaming bắt đầu.

Vì lệnh của chính phủ Nam Úc yêu cầu giới hạn số người hiện diện trong Hội trường, xin quý đồng hương vui lòng ghi danh tham dự qua https://vca_agm.eventbrite.com.au.

Sau đó, sẽ có phần ăn uống nhẹ để đồng hương có dịp hàn huyên với các thành viên HĐQT hoặc tiếp xúc với đại diện các cơ quan chánh phủ.

Biên Bản Đại Hội Thường Niên 2020

Thông báo Đại Hội Thường Niên 2021

Nghị Trình Đại Hội Thường Niên 2021

Báo Cáo Thường Niên 2021

Báo Cáo Tài Chánh 2021

Trân trọng kính chào và mong gặp lại quý đồng hương.

HĐQT CĐNVTDUC/NU