Việc làm tại Nam Úc

Nhằm phục hồi lại nền kinh tế của Nam Úc sau trận đại dịch COVID-19, chánh phủ tiểu bang hiện đang có cả trăm công việc cùng các khóa huấn nghệ trong nhiều lãnh vực, nghành nghề.

1- SIMEC Energy Australia đang xây dựng nông trại thu hoạch năng lượng mặt trời tại Whyalla cần 750 nhân viên đủ nghành nghề.

https://www.simecenergy.com.au/en-au/projects/cultana-solar-farm/help-us-build-cultana/?fbclid=IwAR35DkCGbS-ibdaCnX5B-Jwe0YDoqO6dBrAimIY-LUyZ3BM_o9HfAb8ZlOg

2- Chương trình chuẩn huấn nghệ của PEER.

Kéo dài 8 tuần với 2 tuần cuối cùng thực tập. Hoàn toàn miễn phí. Tăng thêm cơ hội cho các em mới xong trung học được nhận vào các chương trình huấn nghệ hoặc tìm việc làm trong các nghành nghề như xây cất, hầm mỏ và kỹ nghệ quốc phòng.

https://peer.com.au/pathway-programs/pre-apprenticeship-program/?fbclid=IwAR0u66OjQGM24UX7CL-Z9R0tvtfOoQJoP8jmKi4psxdrpEq-TkXTuZBJ-ck

3- DATACOM đang cần nhiều nhân viên mới để hỗ trợ cho các kế hoạch của chánh phủ nhằm đối phó COVID-19.

https://www.seek.com.au/job/41365619?fbclid=IwAR0ZU8d1bOa5QCwGgkfTOtvkDuLAQneXZ8zlxGIF9_r9Bp-ebqxQLRr2slg

4- Công ty quốc tế DXC Technology đang tuyển mộ 50 nhân viên cho đủ mọi nghành nghề trong lãnh vực IT.

https://jobs.dxc.technology/ListJobs?DXC+Location=Australia+-+South+Australia&fbclid=IwAR2YWqjI4v1KwhCZWlY1HhvLegPOMyfowtrRkgEl5v46LnULWz1Be2eNFv0

5- Hàng ngàn công việc lẫn cơ hội huấn nghệ đủ loại cho kỹ nghệ xây cất tàu bè Hải Quân.

https://www.navalshipbuildingcollege.com.au/careers/?fbclid=IwAR14xi47MVGnbUbC2exuNfcfSaVy-mdlqv4R0vcbkeSoUyzK4M5XP_4E4z0

Quý đồng hương và các bạn trẻ có thể nộp đơn thẳng tới những nơi trên.