Bùng phát của loại ruồi giấm

Bùng phát của loại ruồi giấm tại Adelaide.

Xem thêm…