Thư Ngỏ của HĐQT về Bản Nội Quy Tu Chính

Thư Ngỏ của HĐQT về Bản Nội Quy Tu Chính

Kính thưa quý đồng hương,

Ban Tu Chính Nội Quy (BTCNQ) đã được Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) thành lập qua bản Thông Báo ngày 29/5/17 của HĐQT với ba mục đích chính:
1) “đáp ứng đòi hỏi của chính phủ về việc bổ túc các định chế hành chính cho phù hợp với các chuẩn mực”;
2) “giới hạn thời gian lưu nhiệm của trách vụ Chủ Tịch như đã đề xướng khi (Liên Danh) ra ứng cử năm 2015”; và
3) “bổ túc bản Nội Quy cho kiện toàn hơn tùy theo quỹ thời gian cho phép.”
Ngoài ra, cũng trong bản Thông Báo nói trên, HĐQT đã trao cho BTCNQ “trách nhiệm tổ chức tham khảo đồng hương để thành viên của CĐ có thể tham gia tích cực vào việc tu chính.”
Những điểm chưa xem xét: Vì thời gian không cho phép, BTCNQ rất tiếc là đã không thể xem xét một số lãnh vực, trong đó các vấn đề quan trọng nhất là:

  • Sắp xếp lại bản Nội Quy và bổ túc dựa theo tiêu chuẩn của những bản nội quy mẫu được cơ quan Consumer & Business Services cung cấp, đồng thời thống nhất cách sử dụng từ ngữ và cách hành văn.
  • Xem xét đề nghị của một số đồng hương về việc thành lập “Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát”.
  • Xem xét đề nghị của một số đồng hương về việc “Thành lập các ủy ban của Cộng Đồng”, ngoại trừ Điều 21c chỉ có tính cách chung chung.
  • Quy định việc ghi danh thành viên, lập danh sách thành viên hoặc nhận lệ phí thành viên.

Tuy công việc tu chính chưa hoàn tất, BTCNQ tin rằng bản Nội Quy tu chính hoàn toàn đáp ứng các đòi hỏi về nội quy của Consumer & Business Services, đặc biệt là những điểm ghi trong bản Checklist của cơ quan này.
Ban Tu Chính Nội Quy đã gửi đến HĐQT Bản Dự Thảo Nội Quy Tu Chính (Version 4 ngày 1/8/17). HĐQT đã họp lại trong hai ngày 4 & 6/8/2017 để thảo luận, sửa đổi và quyết định từng điều khoản một, với ít nhất 2/3 số phiếu đồng thuận. Để đồng hương tiện tham khảo, bản dự thảo sẽ được khởi đăng trên Nam Úc Tuần Báo* kỳ này và sẽ lần lượt được đăng tải trên các phương tiện truyền thông khác như Adelaide Tuần Báo tuần sau cũng như các phương tiện thông tin của Cộng Đồng (Bản Tin, email group, website và Facebook…)
HĐQT Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/Nam Úc chân thành cám ơn BTCNQ gồm quý ông bà Phan Văn Hưng, Nguyễn Thái Minh, Nguyễn Thuận Linh, Nguyễn Mỹ Dung, NV Nguyễn Kim Oanh và LS Nguyễn Thanh Sơn đã dành nhiều tâm sức và thời gian cho việc chung. Kính mong quý vị rộng lượng bỏ qua những sơ suất, nếu có, của HĐQT trong thời gian qua.

*TIN GIỜ CHÓT: Vì lý do ngoài ý muốn, bản dự thảo Nội Quy Tu Chính đã không đăng được trên NUTB trong tuần này. Tuy nhiên chúng tôi sẽ lần lượt
đăng tải trên Adelaide Tuần Báo và website Cộng Đồng vào tuần tới.