Tướng Lãnh VNCH Tuẫn Tiết

Thông Báo Ủy Ban Xây Đài Tưởng Niệm 13.01.2022

 

Kính thưa quý đồng hương,

Ngoài 5 vị Tướng đã tuẫn tiết trong biến cố 30.04.1975 là Chuẩn tướng Trần Văn Hai, Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ, Chuẩn tướng Lê Văn Hưng, Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam và Thiếu tướng Phạm Văn Phú; còn vô số những quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa khác cũng đã dũng cảm tự sát để không lọt vào tay giặc.
Chúng tôi nhận được danh sách sau đây từ Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa / Nam Úc. Xin kính tường cùng quý đồng hương, trước khi sẽ khắc tên vào bảng đồng để gắn trên Đài Tưởng Niệm.
Ước mong quý đồng hương đóng góp ý kiến về danh sách trên. Xin liên lạc với ông Lê Hoàng Vũ qua số điện thoại 0401 414 966, hay điện thư vle563422@gmail.com. Chậm nhất là ngày 31.01.2022

TM. Ủy Ban Xây Đài Tưởng Niệm
Lê Hoàng Vũ