Dịch Vụ Giúp Cai Rượu và Ma Túy

Đường hướng của Dịch vụ Giúp Cai Rượu và Ma túy

Dịch vụ giúp Cai Rượu và Ma túy (gọi tắt là AOD) của CASSA nhằm giúp giảm những hậu quả có hại do việc dùng ma tuý hoặc các vấn đề do việc dùng ma tuý gây ra cho cá nhân cũng như cộng đồng. Dịch vụ của chúng tôi được dựa trên mô hình và được hướng dẫn bởi những tiêu chuẩn và nguyên tắc giảm thiểu tối đa các mối nguy hại. Mọi nét văn hóa của từng cá nhân đều được tôn trọng và chúng tôi chủ trương cung cấp những dịch vụ nhạy bén về văn hóa nhằm tôn trọng quyền tự quyết của mỗi thân chủ

Chúng tôi là ai?

Đội ngũ AOD là một nhóm nhân viên rất tận tâm, từng nhiều năm làm việc trong lãnh vực này. Tất cả nhân viên đều xem trọng nguyên tắc làm việc lấy sự chọn lựa của cá nhân làm nền và đều không có thái độ xét đoán đối với những người sử dụng dịch vụ AOD cũng như gia đình của họ. Chúng tôi cho rằng sự bảo mật của dịch vụ do chúng tôi cung cấp là điều thật quan trọng, do đó chúng tôi nhận trách nhiệm của mình một cách hết sức nghiêm túc trong khuôn khổ chính sách bảo mật thông tin của CASSA. Vì cơ quan đánh giá cao sự phát triển chuyên nghiệp của nhân viên nên mọi nhân viên đều được huấn luyện rất kỹ để làm việc hữu hiệu với những người bị ảnh hưởng bởi AOD và các vấn đề liên quan. Đội ngũ chúng tôi hiện diện ở đây nhằm giúp các thành viên trong cộng đồng đạt được kết quả tối đa cho bản thân và gia đình họ.

Những dịch vụ của chúng tôi

Đội giúp cai Rượu và Ma túy của CASSA cung cấp nhiều dịch vụ nhằm giúp những cá nhân, gia đình và cộng đồng giảm bớt những nguy hại liên hệ đến sự sử dụng các loại ma tuý. Mọi dịch vụ đều được chính phủ Úc tài trợ thông qua Bộ Y Tế và Cao Niên và chính quyền tiểu bang Nam Úc thông qua Sở Y tế Nam Úc.

Nhóm AOD cung cấp những dịch vụ sau đây:

 • Hỗ trợ và tư vấn cho những người có vấn đề với ma túy gốc Á Châu từ 13 tuổi trở lên và gia đình họ
 • Giáo dục Cộng Đồng về AOD và những vấn đề sức khỏe tâm thần cho những thành viên của các cộng đồng Á Châu và Phi Châu
 • Chương trình Cảnh sát Chuyển Hướng Ma túy, cung cấp sự thẩm định và cố vấn về AOD (nếu yêu cầu) cho những thân chủ người Việt và người Hoa từ 10 tuổi trở lên
 • Chương trình Kim Sạch cung cấp những dụng cụ sạch để chích và giới thiệu những người dùng ma túy qua đường tĩnh mạch tới các dịch vụ khác

1. Dịch Vụ Hỗ Trợ Và Tư Vấn Cho Những Người Có Vấn Đề Với Ma Túy

Khái quát về dịch vụ

CASSA nhận được tài trợ của Bộ Y tế và Cao Niên của chính phủ Úc dưới Chương Trình Trợ cấp Điều trị của Những Tổ Chức Không Lợi Nhuận(NGO), như Cộng Đồng Người Việt, để phát triển những dịch vụ giúp cho người Việt Nam có vấn đề với ma túy sống tại Nam Úc. Dịch vụ hỗ trợ và tư vấn cho những người xử dụng ma túy và gia đình nhằm bảo đảm cho các thân chủ có thể tiếp cận những dịch vụ hỗ trợ việc cai ma túy. Dịch vụ cũng thực hiện nhiều chương trình phòng ngừa nhằm hỗ trợ các thân chủ xuất xứ từ gốc không nói tiếng Anh đối phó với sự lạm dụng ma túy.

Các dịch vụ Giúp Điều Trị Ma túy hiểu rõ tính phức tạp khi phải đề cập đến các vấn đề liên quan đến sự lạm dụng ma túy và tìm cách cung ứng những dịch vụ có chất lượng cao nhằm đáp ứng được nhu cầu của các thân chủ. Chúng tôi thực hiện các điều này bằng cách bảo đảm rằng:

 • Những dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn miễn phí cho các cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi sự lạm dụng ma túy và các vấn đề liên quan, chẳng hạn như các bệnh truyền nhiễm, các vấn đề liên quan đến gia đình, pháp lý, cảnh sát, và sức khỏe/sức khỏe tâm thần.
 • Những nhân viên làm việc trong chương trình hỗ trợ những người có sử dụng ma túy được huấn luyện để thông cảm những khác biệt về văn hoá và có thái độ không xét đoán đối với các thân chủ và/hoặc gia đình họ.
 • Việc tiếp cận những dịch vụ này hoàn toàn mang tính tự nguyện. Để bảo đảm cho những dịch vụ chữa trị được thành công mọi thân chủ muốn sử dụng các dịch vụ này đều được dựa trên căn bản tự nguyện
 • Luôn luôn tuân thủ nghiêm khắc các chính sách và tiến trình một cách kín đáo. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng sự cần được giữ kín thông tin của thân chủ nên luôn chủ trương duy trì sự riêng tư của thân chủ.

Chúng tôi rất tự hào trong việc đem lại một dịch vụ có chất lượng cao nhất cho các thân chủ. Chúng tôi thực hiện được điều này bằng cách tôn trọng quyền tự quyết của mỗi cá nhân và luôn tin rằng họ có khả năng quyết định xem đâu là điều tốt nhất cho họ.

Mục đích của các dịch vụ hỗ trợ cho những người có vấn đề với ma túy

Những dịch vụ này nhắm tới:

 • Giảm bớt những hàng rào ngăn cản người xử dụng ma túy không tiếp cận được các dịch vụ giúp cai ma túy
 • Hỗ trợ những người xử dụng ma túy và gia đình họ nắm vững đường đi nước bước trong lãnh vực cai nghiện để họ có thê tiếp cận các dịch vụ này nhiều hơn
 • Nâng cao khả năng của thân chủ để việc cai nghiện của họ được thành công bằng cách cung cấp hỗ trợ từ giai đoạn trước cai nghiện đến trợ giúp sau cai nghiện
 • Cung cấp những sự can thiệp đa ngành nhằm giúp giải quyết những vấn nạn lạm dụng ma túy và các vấn đề về Sức khỏe Tâm thần

Các dịch vụ hỗ trợ cho những người có vấn đề với ma túy

Những dịch vụ này được dành cho:

 • Những người trẻ gốc Á Châu tuổi từ 13 – 17 và những người trưởng thành lạm dụng ma túy và/hoặc có những vấn đề liên quan, và
 • Gia đình của những cá nhân có nguồn gốc Á Châu có vấn đề liên quan đến việc lạm dụng ma túy

Những dịch vụ dành cho các cá nhân lạm dụng ma túy và có các vấn đề liên quan

Những dịch vụ sau đây được dành cho các cá nhân có nguồn gốc Á Châu ở độ tuổi từ 13 trở lên bị ảnh hưởng bởi việc xử dụng ma túy:

 • Sự hỗ trợ cá nhân
 • Tư vấn dành cho những người xử dụng
 • Các nhóm hỗ trợ hàng tháng dành cho những người có vấn đề liên quan đến ma túy.

A/ Sự hỗ trợ cá nhân (một-đối-một)

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ nhằm bảo đảm những thân chủ được hỗ trợ để đối phó với những vấn đề của họ, sự hỗ trợ này bao gồm:

 • Sự thẩm định AOD, soạn thảo những kế hoạch cá nhân nhằm đáp ứng đúng những nhu cầu của từng người cũng như những sự can thiệp dựa trên mục đích đã vạch sẵn
 • Cung cấp thông tin và giáo dục về những cách chọn lựa sự điều trị
 • Cung cấp thông tin và giáo dục về các loại ma túy, sức khỏe tâm thần và các mối rủi ro và nguy hại liên quan, các vấn đề pháp lý, chỗ ở và các dịch vụ hiện có trong khu vực địa phương
 • Nối kết những người xử dụng ma túy với các nhóm hỗ trợ và những sinh hoạt giải trí khác
 • Hỗ trợ các cá nhân sử dụng các chương trình cai nghiện tại trung tâm, tùy nơi họ chọn, cũng như hỗ trợ họ qua suốt hành trình cai nghiện
 • Hỗ trợ các cá nhân cải thiện các mối quan hệ với gia đình họ
 • Hỗ trợ các cá nhân tiếp cận những dịch vụ khác như sức khỏe tâm thần, chỗ ở và các dịch vụ pháp lý.

 B/ Dịch vụ tư vấn AOD

Những dịch vụ tư vấn của chúng tôi:

 • Miễn phí, dành cho những người có vấn đề liên quan đến ma túy
 • Phục vụ trên căn bản hàng tuần hoặc theo như thời giờ đã đồng ý qua thương thảo
 • Cung cấp tối đa lên tới 12 buổi
 • Có mô hình dựa trên những nguyên tắc Trị liệu về Hành vi & Nhận thức

C/ Các nhóm hỗ trợ hàng tháng cho người xử dụng ma túy

Chúng tôi hiểu rõ tính nhạy cảm khi cung cấp những nhóm hỗ trợ cho các cá nhân bị ảnh hưởng bởi các vấn đề ma túy. Các nhóm hỗ trợ của chúng tôi được:

 • Một nhân viên AOD thâm niên và một nhân viên Hướng Dẫn Cùng Trang Lứa điều khiển
 • Dựa trên những nhu cầu về văn hoá và ngôn ngữ. Chúng tôi có nhóm nói tiếng Việt và nhóm nói tiếng Anh
 • Tạo một môi trường trong đó mọi người tham gia đều hỗ trợ lẫn nhau
 • Cung cấp thông tin và giáo dục cho người xử dụng về AOD và các vấn đề liên quan
 • Mọi người tham gia đều chia sẻ những kinh nghiệm sống riêng của họ, rồi lại đón nhận những ý kiến phản hồi từ các bạn cùng trang lứa và học hỏi thêm kinh nghiệm của họ.
 • Khuyến khích những người tham gia có được những thay đổi có tác dụng làm nâng cao sức khỏe và phúc lợi của họ.
 • Những gia đình có các cá nhân bị ảnh hưởng bởi những vấn đề liên quan đến AOD

Những dịch vụ được dành cho các gia đình thuộc gốc Á Châu bị ảnh hưởng bởi việc xử dụng Rượu và Ma túy bao gồm:

 • Sự hỗ trợ một-đối-một dành cho những gia đình của người xử dụng ma túy
 • Nhóm hỗ trợ dành cho những phụ huynh và/hoặc những phụ huynh có con em xử dụng ma túy

A/ Hỗ trợ một-đối-một cho những gia đình có người xử dụng ma túy

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ nhắm vào việc hỗ trợ những gia đình có người xử dụng ma túy, những dịch vụ này bao gồm:

 • Thẩm định tình thế của thành viên gia đình để giúp đề ra một kế hoạch cá nhân nhằm đáp ứng những nhu cầu của họ. Chúng tôi dùng các biện pháp dựa trên cơ sở mục đích đã vạch sẵn để soạn ra những cách can thiệp nhằm hỗ trợ thân chủ.
 • Cung cấp thông tin và giáo dục nhằm giúp giảm thiểu những tác hại liên hệ với việc xử dụng ma túy
 • Cung cấp thông tin và giáo dục về những chọn lựa cách điều trị
 • Hỗ trợ những thành viên trong gia đình nhận ra và xây dựng những kỹ năng giúp nâng cao những mối quan hệ với người thân của họ
 • Giới thiệu và hỗ trợ các thành viên trong gia đình tiếp cận những dịch vụ thích hợp trong khu vực địa phương
 • Hỗ trợ các gia đình đi qua suốt hành trình để họ hỗ trợ thân nhân của họ đang được điều trị ma túy.

 B/ Nhóm hỗ trợ dành cho bậc phụ huynh và/hoặc phụ huynh có con em xử dụng ma túy

Chúng tôi hiểu rõ tính nhạy cảm khi cung cấp những nhóm hỗ trợ cho các cá nhân bị ảnh hưởng bởi sự xử dụng ma túy của người thân của họ. Các nhóm hỗ trợ của chúng tôi:

 • Được bảo mật nên mọi thông tin chia sẻ đều được giữ kín trong nội bộ nhóm
 • Cung cấp một môi trường trong đó mọi thành viên tham gia đều hỗ trợ lẫn nhau
 • Hoạt động trên căn bản hàng tháng
 • Cung cấp thông tin và giáo dục về AOD và các vấn đề liên quan
 • Nhắm vào việc nhận diện ra những kỹ năng và thái độ giúp những người xử dụng ma túy vượt qua hành trình cai nghiện của họ
 • Nhắm vào việc cung cấp kiến thức và các kỹ năng giúp mọi người tham gia đối phó được với những vấn đề xảy ra trong gia đình

2. Giáo Dục Cộng Đồng

Đội ngũ đặc trách chương trình Giúp Cai Rượu và Ma Túy của CASSA hiểu rằng muốn hỗ trợ những người xử dụng ma túy và gia đình của họ đối phó hữu hiệu với những tác hại của việc dùng ma túy, thì những giá trị và thái độ trong cộng đồng phải được thay đổi để cách nhìn về vấn đề ma túy, tức là giảm thiểu vết nhơ cho cá nhân có vấn đề với ma túy và gia đình của họ và đồng thời làm tăng thêm việc tiếp cận các dịch vụ.

Những phương thức giáo dục cộng đồng nhắm vào việc góp phần làm cho những thái độ của cộng đồng được tiến triển tốt bằng cách thực hiện nhiều sách lược giáo dục cộng đồng nhằm giảm thiểu thái độ ghê sợ đối với người ghiền ma túy, nâng cao sự hiểu biết cũng như hỗ trợ xây dựng một môi trường luôn khuyến khích sự tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ. Hơn nữa, các sách lược giáo dục cộng đồng cũng nhắm đến việc ngăn ngừa sự lạm dụng ma túy trong giới trẻ.

Những phương thức giáo dục cộng đồng bao gồm:

 • Những chương trình nhắm vào các bậc phụ huynh có con dưới 18 tuổi
 • Các khóa học hỏi về AOD dành cho giới trẻ
 • Cung cấp những thông tin về chương trình Vươn xa (outreach) và dịch vụ hỗ trợ tại nhiều trường trung học
 • Buổi cắm trại hàng năm cho thanh thiếu niên

 A/ Những chương trình nhắm vào các bậc phụ huynh có con dưới 18 tuổi

Đội ngũ AOD cung cấp nhiều chương trình nhắm vào việc nâng cao sự hiểu biết của các phụ huynh về các vấn đề liên quan tới rượu và ma túy. Những chương trình của chúng tôi có thể:

 • Được dành cho các phụ huynh có nguồn gốc Á Châu và Phi Châu
 • Được tổ chức chung với những trường học địa phương hoặc với những tổ chức, dịch vụ cộng đồng khác.
 • Được phác thảo theo những đòi hỏi và nhu cầu của các thành viên tham dự. Ví dụ, chúng tôi có thể cung cấp cho các phụ huynh những kiến thức về các vấn đề của tuổi trẻ, AOD, những vấn đề khác có liên hệ cũng như hỗ trợ phụ huynh nhận ra những kỹ năng và khả năng cần có nhằm hỗ trợ vai trò làm cha mẹ của họ liên quan đến các vấn đề AOD.

 B/ Các Khóa học hỏi AOD dành cho giới trẻ

Chúng tôi cung cấp nhiều buổi học hỏi mang tính giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao sự hiểu biết của giới trẻ về rượu và xử dụng ma túy. Những khóa học này bao gồm:

 • Các Khóa học hỏi dành cho giới trẻ thuộc nguồn gốc không nói tiếng Anh
 • Các Khóa học hỏi giúp nâng cao ý thức về những tác hại của việc xử dụng AOD và ảnh hưởng của chúng lên mỗi cá nhân và/hoặc gia đình ra sao.
 • Thông tin và giáo dục về những ảnh hưởng của việc xử dụng ma túy, chẳng hạn như tác hại của viêc xử dụng AOD lên sức khỏe tâm thần, các mối quan hệ và lãnh vực pháp lý

C/ Cung cấp thông tin về chương trình Thăm viếng và dịch vụ hỗ trợ tại các trường trung học

CASSA có một đội ngũ nhân viên trẻ tuổi cộng tác với những nhân viên của đội đặc trách AOD nhằm cung cấp một sự thăm viếng tới các trường trung học khác nhau. Mục đích của việc thăm viếng này là để:

 • Mục tiêu nhắm vào các trường trung học có sỉ số cao những học sinh thuộc gốc không nói tiếng Anh.
 • Bảo đảm những thông tin luôn chính xác và được cập nhật để sẵn sàng cung cấp cho giới trẻ trong một môi trường an toàn và thân thiện
 • Nâng cao ý thức của giới trể để họ có thể dễ dàng tiếp cận được sự can thiệp khi cần

D/ Buổi cắm trại hàng năm cho giới trẻ

Buổi cắm trại cho giới trẻ là một dịp tổ chức hàng năm nhằm tạo ra một cơ hội cho giới trẻ thuộc nguồn gốc không nói tiếng Anh để tạo nên và xây dựng được những kết nối xã hội. Những người tham gia buổi cắm trại thường đóng một lệ phí nhỏ. Buổi cắm trại cung cấp:

 • Một cơ hội cho giới trẻ tham gia những sinh hoạt vui tươi và xây dựng những kết nối xã hội
 • Một cơ hội cho những nhân viên giao tiếp với giới trẻ và cung cấp những thông tin chính xác về những tác hại do việc xử dụng Rượu và Ma túy (AOD) gây ra.
 • Một cơ cho giới trẻ tham gia thảo luận về những kinh nghiệm cá nhân qua việc đã từng xử dụng AOD của mình.

3. Chương Trình Cảnh Sát Chuyển Hướng Ma Túy

Khái quát về dịch vụ

CASSA nhận tài trợ của chính phủ tiểu bang Nam Úc thông qua Bộ Y tế dưới chương trình cảnh sát chuyển hướng ma túy . Chương trình chuyển hướng ma túy cung cấp sự thẩm định và tư vấn cho những cá nhân thuộc gốc người Việt và Hoa từ 10 tuổi trở lên, những người được giới thiệu đến những dịch vụ của chúng tôi qua đường dây liên lạc của chương trình Chuyển Hướng Ma Túy của Cảnh Sát vì đã có những vi phạm nhẹ về ma túy

Mục tiêu Chương Trình Chuyển Hướng Xử Dụng Ma Túy của Cảnh sát

Dịch vụ này nhắm đến:

 • Tạo cho các cá nhân có thể nói về việc xử dụng ma túy của họ và tác hại của việc xử dụng này lên sức khỏe, lối sống và các mối quan hệ của họ
 • Tạo cho cá nhân có đủ năng lực tự vạch ra cho mình các mục đích và biết làm những chọn lựa đúng đắn liên quan đến việc xử dụng ma túy của họ
 • Tạo các cơ hội cho thân chủ tiếp cận các dịch vụ cố vấn và hỗ trợ giúp cai ma túy nếu họ muốn

 Những dịch vụ Chuyển Hướng Xử Dụng Ma túy của Cảnh Sát

Chương trình Chuyển Hướng Xử Dụng Ma Túy của Cảnh Sát cung cấp một sự hỗ trợ trên căn bản một-đối-một, thông qua những dịch vụ sau:

 • Thẩm định việc xử dụng Rượu và Ma túy và phân loại xem có vấn đề về sức khoẻ tâm thần hay không
 • Những biện pháp can thiệp ngắn hạn để giải quyết những vấn đề liên quan đến AOD trước mắt
 • Giới thiệu tới các cơ quan và/hoặc chương trình hỗ trợ có liên hệ
 • Cố vấn, tối đa 6 buổi trong vòng 6 tháng, dành cho các thân chủ muốn giải quyết các vấn đề về việc xử dụng AOD của họ hay những vấn đề liên quan.

4. Chương Trình Kim Sạch (CNP)

Khái quát về Dịch vụ

Chương Trình Kim Sạch (CNP) của CASSA là một bộ phận của Chiến Lược Đối Phó với Ma Tuý Toàn quốc nhằm vào việc giảm thiểu những nguy hại liên hệ đến việc xử dụng ma túy qua tĩnh mạch. CASSA tin tưởng rằng đây là chiến lược thích hợp nhất để đáp ứng nhu cầu của những cá nhân dùng ma tuý qua đường tĩnh mạch và các cộng đồng có gốc không nói tiếng Anh.

Thông tin căn bản

Chương Trình Kim Sạch là một phần trong nhiều biện pháp y tế công cộng nhắm vào việc giảm thiểu sự lây lan những bệnh nhiễm trùng do vi-rút có trong máu, như các bệnh HIV, Viêm Gan B và Viêm Gan C trong cộng đồng người xử dụng ma túy qua đường tĩnh mạch. Chương trình này đã có một tác động lớn trong việc giảm thiểu những nguy hại đến việc xử dụng ma túy qua tĩnh mạch trong nhiều năm qua.

Dịch vụ CNP của CASSA được thành lập từ năm 2000 và trong suốt thời gian này đã nhắm vào việc bảo đảm rằng những thành viên của các cộng đồng không nói tiếng Anh có cơ hội bình đẳng khi tiếp cận những dịch vụ giúp giảm thiểu những nguy hại liên quan đến việc xử dụng ma túy của họ.

Dịch vụ CNP giúp giảm nguy hại bằng cách:

 • Bảo đảm rằng những người chích ma túy được cung cấp những dụng cụ tiêm chích (TD: kim và ống chích) miễn phí
 • Cung cấp những hộp đựng cho các dụng cụ tiêm chích (đã dùng) và giúp cho người cần chúng rất dể dàng để thu nhận
 • Dùng những nhân viên Hướng Dẫn Cùng Trang Lứa để cung cấp những thông tin chính xác và giáo dục về cách vứt bỏ những dụng cụ tiêm chích sao cho thích hợp
 • Dùng những nhân viên Hướng Dẫn Cùng Trang Lứa để cung cấp cho những người chích ma túy những thông tin về những dịch vụ đang có để hỗ trợ họ
 • Dùng những nhân viên Hướng Dẫn Cùng Trang Lứa để giúp những người chích ma túy tiếp cận những dịch vụ bằng cách giới thiệu họ tới nhiều loại dịch vụ khác

 Chúng tôi là ai?

Dịch vụ CNP gồm một đội ngũ những người hướng dẫn đồng trang lứa hoạt động rất tận tâm dưới sự hướng dẫn của một Điều Hợp Viên. Tất cả nhân viên đều có lòng tha thiết với việc giáo dục và hỗ trợ những người đang dùng các loại thuốc chích qua đường tĩnh mạch để biết cách đối phó với việc xử dụng thuốc. Kinh nghiệm bản thân từng xử dụng thuốc của những người Hướng dẫn Cùng Trang lứa này sẽ chính là nguồn cung cấp thông tin và hướng dẫn cho công việc của họ, bảo đảm họ sẽ có được sự nhạy cảm đối với những vấn đề và nỗi băn khoăn của thân chủ.

Tất cả nhân viên CNP đều là những cá nhân tận tâm muốn tạo ra một điều gì khác biệt cho cộng đồng cũng như giúp giảm bớt vết nhơ liên hệ đến việc xử dụng AOD. Họ làm được điều này bằng cách gợi lên ý thức trong cộng đồng và bảo đảm rằng những tiếng nói của những người trẻ đang xử dụng các loại thuốc chính vào mạch máu được mọi người lắng nghe.

 Giờ giấc làm việc của CNP

Chương trình Kim Sạch (CNP) cung cấp những dịch vụ thông qua:

Một dịch vụ có địa điểm cố định, nơi các thân chủ có thể ghé qua để lấy hoặc bỏ các dụng cụ chích. Địa điểm này nằm ở số 62 Athol Street, Athol Park với hai giờ giấc làm việc như sau:

 • Mở cửa từ thứ Hai tới thứ Sáu từ 9am tới 5pm
 • Dịch vụ sau giờ làm việc vào các ngày thứ Năm từ 5pm tới 8pm
 • Một xe lưu động phục vụ các vùng ngoại thành phiá Tây và phía Bắc của Adelaide mỗi thứ Hai từ 4pm tới 8pm

Khi ghé vào dịch vụ CNP các thân chủ có thể mong đợi những gì?

Các thân chủ khi ghé vào dịch vụ CNP có thể sẽ được một Nhân viên Hướng dẫn Cùng Trang lứa tiếp đón; Nếu người này không có mặt thì một nhân viên khác sẽ tiếp đón và giải quyết những băn khoăn của thân chủ. Các thân chủ có thể sẽ:

 • Được tiếp cận một dịch vụ đầy thân thiện, kín đáo và không mang thái độ xét đoán
 • Được tiếp cận với các dụng cụ tiêm chích sạch miễn phí, bao gồm nhiều loại kim và ống chích, các miếng gạc cồn và các hộp đựng đồ sắc bén
 • Được tiếp cận với những dụng cụ chích khác như nước, thìa và đồ lọc; các món này có thể mua với một phí nhỏ (chỉ có ở địa điểm cố định)
 • Có thể vứt bỏ dụng cụ đã dùng vào thùng rác y tế được cung cấp
 • Được tiếp cận những món hàng biếu tặng như bánh mì, gạo và các túi mì (khi nào có)
 • Được tiếp cận những thông tin và giáo dục về những vấn đề AOD qua các buổi chuyện trò với những người hướng dẫn cùng trang lứa hoặc qua các văn bản tài liệu
 • Được giới thiệu để tiếp cận những cơ quan khác thích hợp trong khu vực AOD, bao gồm y tế thể lý/tâm thần, các dịch vụ gia cư công

Muốn biết thêm chi tiết về bất cứ dịch vụ nào của AOD, xin hãy liên lạc với Các Dịch vụ Tiếp cận Cộng đồng và Các Dịch Vụ SA