Chương Trình Giáo Dục Cộng Đồng

Chương trình Giáo dục Cộng đồng cho Người lớn tuổi là gì?

Chương trình Giáo dục Cộng đồng cho Người lớn tuổi (ACE) là:

… một cửa ngõ học hỏi mang tính cộng đồng dành cho những ai muốn tham gia học hỏi hoặc được huấn luyện thêm nhưng lại bị trở ngại về yếu tố xã hội hay kinh tế nên không tham gia chương trình học hỏi chính quy được. Chương trình ACE cung cấp các chương trình học hỏi trong khung cảnh cộng đồng với đầy đủ hỗ trợ, làm cho chương trình có một giá trị đặc biệt cho những ai hiếu học muốn trở lại học hỏi thêm. (Bài Những Kỹ năng Căn bản, tr. 6*)

Văn Phòng Tiếp cận Cộng đồng và các Dịch vụ SA (Community Access and Services SA) đã từng áp dụng các khóa học ACE để đáp ứng nhu cầu của những người có nguồn gốc đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ (CALD), khi họ muốn nâng cao và phát triển khả năng viết và nói tiếng Anh của mình cũng như những kỹ năng cho cuộc sống. Mục đích là khuyến khích các học viên xây dựng kiến thức và lòng tự tin của họ để có thể tham gia vào cuộc sống ở Úc một cách tích cực và trọn vẹn hơn.

Các khóa học ACE dành cho những ai?

Các khoá học được soạn thảo nhằm đáp ứng nhu cầu của những người có nguồn gốc Đa dạng về Văn hóa và Ngôn ngữ (CALD). Đặc biệt các khoá học ACE được nhắm vào các cá nhân có nguồn gốc đa Văn hóa và Ngôn ngữ đang thất nghiệp, lớn tuổi,  hoặc phụ nữ làm mẹ độc thân và/hoặc thất nghiệp lâu năm. Chúng tôi khuyến khích bất cứ ai trên 18 tuổi có nguồn gốc CALD hãy liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông tin về những khoá học này xem có thích hợp với mình hay không.

Lệ phí khoá học như thế nào?

Tất cả các khoá học Giáo dục Cộng đồng cho Người Lớn tuổi đều miễn phí cho các học viên.

Một số khoá học yêu cầu học viên tự nguyện đóng góp chút ít cho việc sử dụng các phương tiện, ví dụ chỗ học, trà, cà phê, bánh quy và sữa.

Đội ngũ giảng dạy gồm những ai?

Chương trình ACE gồm một điều hợp viên và một nhóm giáo viên chuyên về lãnh vực giảng dạy. Tất cả giáo viên đều có rất nhiều kinh nghiệm giúp họ biết cách tạo ra các lớp học đầy nét cởi mở, thân thiện và ấm cúng cho các học viên của họ.

Hiện đang có các khoá học nào?

CASSA có nhiều khoá học khác nhau với mục đích nhằm để:

 • Nâng cao những kỹ năng ngôn ngữ và tính độc lập của học viên
 • Nâng cao sự tự tin của học viên giúp họ biết xoay sở theo cách sống ở Úc
 • Nâng cao khả năng của học viên giúp họ hội nhập vào lối sống của Úc
 • Nâng cao kỹ năng giao tiếp cá nhân của học viên giúp họ phát triển mọi mặt trong cuộc sống cá nhân của mình
 • Nâng cao những kỹ năng về kỹ thuật để chuẩn bị cho học viên có thể đi xa thêm trên con đường giáo dục/việc làm/thiện nguyện

Hiện nay CASSA cùng lúc có các khoá cấp chứng chỉ cũng như không cấp chứng chỉ. Muốn biết thêm chi tiết về các khoá học này, xin hãy liên lạc với chúng tôi.

Các khoá học Kỹ năng Căn bản Không-Chứng chỉ:

 • Các khoá học về vi tính cho người sử dụng trình độ vỡ lòng, trung cấp và cao cấp
 • Các Khoá học Đàm thoại Anh ngữ
 • Khoá học luyện thi Quốc tịch

Các khoá học Kỹ năng Căn bản Cấp-Chứng chỉ:

 • Các khoá học về vi tính cho người sử dụng trình độ vỡ lòng, trung cấp và cao cấp
 • Các Khoá học Đàm thoại Anh ngữ
 • Khoá học luyện thi Quốc tịch

Giữa khoá học Cấp Chứng Chỉ và Không Cấp Chứng Chỉ khác nhau thế nào?

Sự khác biệt giữa khoá học cấp chứng chỉ và không cấp chứng chỉ như sau: các khoá học cấp chứng chỉ được soạn đúng theo các bài học của chương trình Chứng Chỉ I theo tiêu chuẩn bằng cấp về Giáo dục và Phát triển Kỹ năng

Các học viên ghi danh theo học các khoá cấp chứng chỉ có thể chọn cách để được thẩm định và học các môn (unit) tương ứng nhằm giúp lấy chứng chỉ I về Giáo dục và Phát triển Kỹ năng.

Các học viên ghi danh theo học các khoá không cấp chứng chỉ không cần phải được thẩm định và không thể dùng đó để học tiếp lên lấy chứng chỉ I về Giáo dục và Phát triển Kỹ năng.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với nhân viên của ACE tại CASSA.

Các khoá học được dạy ở đâu?

Chương trình học nhận biết những nhu cầu riêng của các cộng đồng CALD, những người có thể bị giới hạn về khả năng ngôn ngữ và có cảm giác bị cô lập về mặt xã hội. Các khoá học của chúng tôi được dạy tại nhiều địa điểm khác nhau và những phương pháp giảng dạy cũng được soạn thảo sao cho phù hợp với những nhu cầu của các học viên.

Hiện chúng tôi đang cộng tác với các cộng đồng CALD ở các vùng nội thành phía tây và phía bắc, tiểu bang Nam Úc do đó các lớp học của chúng thường được tổ chức tại các địa điểm thuộc các khu vực này.

Cách ghi danh như thế nào?

Nếu quý vị muốn ghi danh một trong các khoá học, xin hãy liên lạc với nhân viên tiếp tân để làm hẹn cho buổi phỏng vấn ghi danh.

Trong buổi phỏng vấn ghi danh, nhân viên sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin về các khoá học khác nhau, địa điểm khoá học và những gì quý vị cần phải chuẩn bị. Sau đó quý vị có thể quyết định xem khoá học nào là thích hợp với mình nhất.  Nếu muốn, quý vị cũng có thể ghi danh ngay trong dịp này.

(* Bài học Kỹ năng Căn bản, những kỹ năng dành cho mọi người: bản tuyên bố về Chương trình Giáo dục Cộng đồng cho người Lớn tuổi, Văn phòng  Đặc trách Tham gia & Bình đẳng, Bộ Giáo dục Tráng niên, Nhân dụng, Khoa học và Kỹ thuật, Chính phủ tiểu bang Nam Úc)