Dịch Vụ Giới Trẻ của CASSA

Đường hướng của Dịch vụ Giới trẻ của CASSA

CASSA nhìn nhận rằng một số người trẻ đến từ nguồn gốc Đa Văn hoá và Ngôn ngữ (CALD) thường phải đối diện những như cầu đặc biệt góp phần tạo cho họ có cảm giác sống bên lề xã hội và dễ bị tổn thương. Dịch vụ Giới trẻ của chúng tôi nhắm giúp những người trẻ sống bên lề xã hội có được sự hoà nhập nhịp nhàng vào xã hội Úc, bằng cách bảo đảm rằng những người trẻ tuổi được thông báo đầy đủ thông tin về quyền lợi của họ và được trao cho năng lực để tự làm những quyết định riêng của mình.

Chúng tôi chủ trương đem đến cho những người trẻ một dịch vụ thân thiện, hữu hiệu, cảm thông, không kỳ thị và tôn trọng lẫn nhau. Dịch vụ Đến với Giới trẻ luôn coi trọng một phong cách làm việc công bằng, đa dạng, dân chủ, kín đáo và có trách nhiệm nhằm bảo đảm những tiếng nói của giới trẻ được mọi người lắng nghe và tôn trọng. Dịch vụ nhắm vào việc tạo cho những người trẻ có cảm giác mình thuộc về xã hội, nâng cao những kỹ năng sống độc lập và tham gia sinh hoạt cộng đồng của họ.

Chúng tôi là ai?

Đội ngũ đặc trách thanh niên bao gồm một nhóm nhân viên tận tâm, nhìn chung luôn nỗ lực bảo đảm rằng những nhu cầu của người trẻ tuổi được đáp ứng. Mọi nhân viên đều coi trọng đường hướng làm việc lấy sự kín đáo và riêng tư làm nền và không có thái độ phán đoán người khác. Mọi nhân viên đều tin rằng sự kín đáo trong dịch vụ là điều tối quan trọng và trong khuôn khổ các chính sách và đường hướng của CASSA chúng tôi luôn coi nặng trách nhiệm của mình và xem đó là một điều thật nghiêm túc.

Đội ngũ đặc trách thanh thiếu niên gồm có một nhóm nhân viên trẻ tuổi và “những Người Hỗ Trợ Đồng Trang Lứa”, những người này cung cấp một sự hỗ trợ vừa thực tiễn vừa đầy cảm xúc cho những người trẻ tham gia trong dịch vụ của chúng tôi.

Những dịch vụ này được dành cho những ai?

Dịch vụ Giới trẻ được dành cho bất cứ người trẻ tuổi nào có gốc thuộc Đa Văn hoá và Ngôn ngữ (CALD), độ tuổi từ 12 tới 25.

Làm sao để tiếp cận dịch vụ?

Dịch vụ nhận những giới thiệu trực tiếp của thân chủ cũng như những giới thiệu từ gia đình/bạn bè và/hoặc những nơi cung cấp dịch vụ. Những thân chủ có thể ghé vào dịch vụ mà không cần làm hẹn trước nếu họ muốn, tuy nhiên chúng tôi khuyên họ nên gọi điện thoại trước để tránh khỏi bị thất vọng

Chi phí xử dụng những dịch vụ này là bao nhiêu?

Dịch vụ Giới trẻ là một dịch vụ miễn phí dành cho giới trẻ.

Tham dự vào một số dự án có thể phải trả một chi phí nhỏ*. Muốn biết thêm chi tiết hoặc có thắc mắc gì về chi phí có thể phải trả cho dịch vụ mà quý vị yêu cầu, xin hãy liên lạc với các nhân viên đặc trách Giới trẻ.

*Một thí dụ điển hình là buổi Cắm trại Hàng năm cho Thanh thiếu niên nơi những người tham dự cần đóng một chi phí nhỏ.

Những dịch vụ chúng tôi cung cấp

Đội ngũ đặc trách Giới trẻ có nhiều chương trình và/hoặc dịch vụ đáp ứng những nhu cầu giới trẻ nhằm giúp họ đóng góp cho xã hội. Một số những dịch vụ này bao gồm:

 • Quản lý từng Trường hợp (bao gồm sự hỗ trợ tình cảm và thực tiễn)
 • Thông tin và giới thiệu đến các dịch vụ thích hợp
 • Bênh vực
 • Những dịch vụ Vươn xa hơn (Outreach services)

Cộng tác chung với các Cơ quan khác

CASSA đã có những quan hệ cộng tác với nhiều loại hình dịch vụ chăm sóc cho những nhu cầu của giới trẻ. Một số những dịch vụ này bao gồm Hội đồng Các Cộng đồng Đa văn hoá SA (Multicultural Communities Council SA – MCCSA), Hội Người Hoa Hải ngoại và cộng đồng Cam Bốt. Đội cũng có những quan hệ vững mạnh với các trường học ở các vùng phía tây và phía bắc Adelaide

Các Dịch Vụ Cho Giới Trẻ

Dịch Vụ Hàn Gắn

Khái quát về dịch vụ

Chương trình Hàn gắn là một phần trong Dự án Hàn gắn dành cho Người Á Châu vùng Đông và Nam hoạt động dưới cơ quan bảo trợ thuộc Hội đồng Các Cộng đồng Đa văn hoá Nam Úc (the Multicultural Communities Council of South Australia). Chương trình được tài trợ bởi Chính phủ Úc thông qua Bộ Các Dịch vụ về Gia đình, Gia cư, Cộng đồng và Thổ dân Vụ (the Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs) và đã đang hoạt động từ tháng Năm 2002.

Vai trò của dịch vụ

Chương trình Hàn gắn giúp phá vỡ vòng lẩn quẩn của tình trạng vô gia cư bằng cách cung cấp sự tư vấn, làm việc theo nhóm, hòa giải và hỗ trợ thực tiễn cho toàn gia đình. Chương trình Hàn gắn của CASSA cũng có thể liên kết tới những dịch vụ nhắm vào những nhu cầu cá nhân, chẳng hạn như những dịch vụ y tế tâm thần chuyên biệt.

Dịch vụ Hàn gắn của CASSA tuân theo 7 nguyên tắc làm việc hữu hiệu nhằm có được sự can thiệp sớm sủa đối với tình trạng vô gia cư của tuổi trẻ.

 • Tính dễ tiếp cận các dịch vụ
 • Phục vụ nhằm vào lợi ích của thân chủ
 • Dùng những phương pháp tổng thể khi phục vụ
 • Làm việc với tinh thần cộng tác
 • Phương cách phục vụ phù hợp về mặt văn hoá và tình huống cụ thể
 • Liên tục tái xét và định giá lại
 • Xây dựng tính lâu bền

Đội ngũ gồm những ai?

Dịch vụ hàn gắn của CASSA được phụ trách bởi một nhân viên toàn thời. Trong khi làm việc, nhân viên này cũng cộng tác với các nhân viên khác đặc trách đội thanh niên và các dịch vụ khác của CASSA nói chung.

Công việc của nhân viên Dịch vụ Hàn gắn được hỗ trợ bởi một đội ngũ các nhân viên hướng dẫn đồng trang lứa nhằm cung cấp một sự hỗ trợ vừa thực tế vừa tràn đầy cảm xúc cho các thân chủ.

Dịch vụ được dành cho những ai?

Chương trình hàn gắn dùng những dịch vụ can thiệp sớm có cơ sở cộng đồng để giúp những thanh thiếu niên độ tuổi từ 12 tới 18, và 12 tới 21 nếu họ là những người mới đến Úc; những người này bị tình trạng vô gia cư, hoặc có nguy cơ rơi vào tình trạng vô gia cư, và gia đình họ nữa. Chương trình Hàn gắn giúp thanh thiếu niên ổn định hoàn cảnh sống của họ và giúp cải tiến mức độ quan hệ của họ với gia đình, công việc, giáo dục, huấn luyện và cộng đồng địa phương của họ.

Chương trình Hàn gắn CASSA là một dịch vụ miễn phí và hoàn toàn kín đáo. Chúng tôi cung cấp những dịch vụ hỗ trợ nhằm tìm ra một cách giải quyết cụ thể thích hợp cho các thanh thiếu niên và những hoàn cảnh riêng của gia đình họ. Mục đích của chúng tôi là trao cho thanh thiếu niên những dụng cụ để tự sắp xếp cuộc sống họ cho ổn định, để giữ mãi những mối liên lạc và xây dựng những quan hệ trong đó mọi người biết nâng đỡ nhau.

Chi phí xử dụng những dịch vụ này là bao nhiêu?

Chương trình Hàn gắn của CASSA là một dịch vụ miễn phí dành cho các thanh thiếu niên.

Tham dự vào một số dự án có thể phải trả một chi phí nhỏ*. Muốn biết thêm chi tiết hoặc có thắc mắc gì về chi phí có thể phải trả cho dịch vụ mà quý vị yêu cầu, xin hãy liên lạc với nhân viên đặc trách chương trình Hàn gắn.

*Một thí dụ điển hình là buổi Cắm trại Hàng năm cho Thanh thiếu niên nơi những người tham dự cần đóng một chi phí nhỏ.

Những dịch vụ chúng tôi cung cấp

 • Chương trình Hàn gắn CASSA có nhiều loại hình dịch vụ như:
 • Quản lý từng Trường hợp
 • Hòa giải với Gia đình
 • Thông tin và giới thiệu
 • Bênh vực quyền lợi
 • Giáo dục Cộng đồng
 • Hỗ trợ thực tiễn về mặt tình cảm và xã hội
 • Tiếp xúc với các trường học
 • Những Chương trình Kỹ năng Sống, Xã giao cho Thanh thiếu niên

Những dịch vụ này phục vụ theo cách thức nào?

Chương trình Hàn gắn của CASSA phục vụ qua nhiều phương pháp. Các thân chủ có thể sắp xếp thời gian ghé thăm  nhân viên tại văn phòng, hoặc nhân viên có thể đến gặp các thân chủ tại địa điểm và thời gian thích hợp với họ.  Nhân viên này cũng có những buổi ghé thăm vào giờ ăn trưa tại hai Trường Trung học.

Chương trình Hàn gắn trợ giúp các gia đình như thế nào?

Chương trình Hàn gắn có thể phối hợp với cha mẹ, người giám hộ và gia đình để:

 • Tìm cách giải quyết sự việc với các người trẻ
 • Tìm ra cách tốt nhất để giải thích chi tiết mọi việc
 • Học cách sống chung với nhau khi có sự việc khó khăn xảy ra
 • Học cách sống riêng nhưng vẫn giữ được mối liên lạc

Dịch Vụ Đến Với Giới Trẻ

Khái quát về dịch vụ

Dịch vụ Đến với Giới trẻ (Youth Outreach service) tin rằng một sự đầu tư vững mạnh vào những người trẻ tuổi có thể mang lại những lợi ích lâu dài cho cả cá nhân và gia đình họ. Những biện pháp can thiệp hữu hiệu có thể giúp người trẻ học được những kỹ năng để duy trì những quan hệ lâu dài với gia đình, bạn bè và các nhóm trong cộng đồng.

Vai trò của dịch vụ

Chương trình Đến với Giới trẻ đã được thành lập nhằm hỗ trợ và nâng cao phúc lợi của thanh thiếu niên bằng cách bảo đảm rằng những người trẻ có thể xử dụng những dịch vụ trong không gian riêng của các em. Dịch vụ nhìn nhận những trở ngại mà giới trẻ gặp phải khi tiếp cận những dịch vụ chính mạch và nhất là những thử thách mà những người trẻ thuộc nguồn gốc Đa Văn hoá và Ngôn ngữ (CALD) phải đối diện trong khi họ tiếp cận những dịch vụ như thế. Do vậy, chương trình Đến với Giới trẻ nhắm đến việc cung cấp thông tin, hỗ trợ và các dịch vụ thẳng đến cho giới trẻ trong những không gian họ cảm thấy an toàn và thoải mái.

Đội ngũ gồm những ai?

Dịch vụ Đến với Giới trẻ do một nhân viên toàn thời đảm nhiệm. Trong khi làm việc, nhân viên này cũng cộng tác với các nhân viên khác trong đội thanh niên và các dịch vụ khác của CASSA nói chung.

Công việc của nhân viên Dịch vụ Đến với Giới trẻ được hỗ trợ bởi một đội ngũ các nhân viên hướng dẫn đồng trang lứa nhằm cung cấp một sự hỗ trợ vừa thực tế vừa tràn đầy cảm xúc cho các thân chủ.

Dịch vụ này dành cho những ai?

Dịch vụ Đến với Giới trẻ được dành cho những người trẻ có nguồn gốc Đa dạng về Văn hoá và Ngôn ngữ ở độ tuổi giữa 12-25 và là những người có nguy cơ bị:

 • Những vấn đề về Quan hệ và/hoặc gia đình
 • Những vấn đề về y tế tâm thần
 • Những hành vi gây xúc phạm, khó chịu
 • Người khác lợi dụng
 • Có những hành vi tình dục không an toàn
 • Nghiện/lạm dụng rượu bia và ma tuý
 • Bỏ học sớm hoặc bỏ ngang các khoá học
 • Trong tình trạng vô gia cư hoặc có nguy cơ bị vô gia cư
 • Thiếu mạng lưới/những hỗ trợ xã hội

 Làm sao để tiếp cận dịch vụ?

Dịch vụ nhận những giới thiệu trực tiếp của thân chủ cũng như những giới thiệu từ gia đình/bạn bè và/hoặc những nơi cung cấp dịch vụ. Những thân chủ có thể ghé vào dịch vụ mà không cần làm hẹn nếu họ muốn, tuy nhiên chúng tôi khuyên họ nên gọi điện thoại trước để tránh khỏi bị thất vọng

Chi phí xử dụng những dịch vụ này là bao nhiêu?

Chương trình Đến với Giới trẻ là một dịch vụ miễn phí dành cho giới trẻ.

Tham dự vào một số dự án có thể phải trả một chi phí nhỏ*. Muốn biết thêm chi tiết hoặc có thắc mắc gì về chi phí có thể phải trả cho dịch vụ mà quý vị yêu cầu, xin hãy liên lạc với nhân viên phụ trách chương trình Đến với Giới trẻ.

*Một thí dụ điển hình là buổi Cắm trại Hàng năm cho Thanh thiếu niên nơi những người tham dự cần đóng một chi phí nhỏ.

Những dịch vụ chúng tôi cung cấp

Chương trình Đến với Giới trẻ có nhiều loại hình dịch vụ như:

 • Các buổi đến thăm tại Trường học
 • Quản lý từng Trường hợp
 • Sự Can thiệp ngắn gọn
 • Các buổi sinh hoạt/học hỏi Nhóm
 • Hỗ trợ thực tiễn về mặt tình cảm và xã hội
 • Các sinh hoạt xã hội
 • Những chương trình phát triển cộng đồng

 Những dịch vụ này phục vụ theo cách thức nào?

Dịch vụ Đến với Giới trẻ phục vụ qua nhiều phương pháp. Các thân chủ có thể sắp xếp thời gian ghé thăm nhân viên tại văn phòng, hoặc nhân viên có thể đến gặp các thân chủ tại địa điểm và thời gian thích hợp với họ. Nhân viên này cũng có những buổi ghé thăm vào giờ ăn trưa thông thường tại ba trường học chính ở các vùng nội thành phía tây và phía bắc.