Tết Trung Thu 2019
28 tháng 9 năm 2019

Tết Trung Thu

CĐNVTDUC/NU sẽ tổ chức Tết Trung Thu chung cho tất cả các em như sau:

 • Thời gian: 11g sáng đến 9g tối thứ Bảy, 28.9.2019
 • Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTDUC/NU
  62 Athol St, Athol Park

Chương trình gồm có:

 1. Lớp làm lồng đèn                    11am – 5pm
 2. Vẽ Tranh Trên Cát                    11am – 5pm
 3. Biểu Diễn Bóng Bàn                 11am – 1pm
 4. Ẩm Thực                                     11am – 8pm
 5. Lớp làm bánh Trung Thu        12pm – 3pm
 6. Giải Cờ Tướng                             12pm – 7pm
 7. Jumping Castle                           1pm – 6pm
 8. Biểu Diễn Võ Tự Vệ                     2pm – 3pm
 9. Face painting                               2pm – 5pm
 10. Xếp Giấy Nghệ Thuật             2pm – 5pm
 11. Đố Vui Để Học                           3:30pm – 4:30pm
 12. Tattoes & Mascot Characters    4pm – 6pm
 13. Văn Nghệ Trung Thu                  5pm – 7:30pm
 14. Múa lân, rước đèn,  phát quà    7:30pm – 8pm
 15. Kids Disco                                     8pm – 9pm

Nếu có thể được, xin cho các em mang theo lồng đèn để tham gia rước đèn và nhận quà từ Chú Cuội & Chị Hằng Nga.

Vào ca t do.

Nguyễn Thụy Kha