Dịch Vụ Giúp Cai Rượu và Ma Túy

Nhằm giúp giảm những hậu quả có hại do việc dùng ma tuý hoặc các vấn đề do việc dùng ma tuý gây ra cho cá nhân cũng như cộng đồng