Tết Trung Thu 2019
28 tháng 9 năm 2019

Tết Trung Thu

CĐNVTDUC/NU sẽ tổ chức Tết Trung Thu chung cho tất cả các em như sau:

 • Thời gian: 11g sáng đến 9g tối thứ Bảy, 28.9.2019
 • Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTDUC/NU
  62 Athol St, Athol Park

Chương trình gồm có:

 1. Lớp làm lồng đèn                    11am – 5pm
 2. Vẽ Tranh Trên Cát                    11am – 5pm
 3. Biểu Diễn Bóng Bàn                 11am – 1pm
 4. Ẩm Thực                                     11am – 8pm
 5. Lớp làm bánh Trung Thu        12pm – 3pm
 6. Giải Cờ Tướng                             12pm – 7pm
 7. Jumping Castle                           1pm – 6pm
 8. Biểu Diễn Võ Tự Vệ                     2pm – 3pm
 9. Face painting                               2pm – 5pm
 10. Xếp Giấy Nghệ Thuật             2pm – 5pm
 11. Đố Vui Để Học                           3:30pm – 4:30pm
 12. Tattoes & Mascot Characters    4pm – 6pm
 13. Văn Nghệ Trung Thu                  5pm – 7:30pm
 14. Múa lân, rước đèn,  phát quà    7:30pm – 8pm
 15. Kids Disco                                     8pm – 9pm

Nếu có thể được, xin cho các em mang theo lồng đèn để tham gia rước đèn và nhận quà từ Chú Cuội & Chị Hằng Nga.

Vào ca t do.

Nguyễn Thụy Kha

Đại Hội Thường Niên
4 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN

HĐQT trân trọng kính mời toàn thể quý đồng hương đến tham dự Đại Hội Thường Niên được tổ chức như sau:

 • Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTDUC/NU
                    62 Athol St, Athol Park
 • Thời gian: 4g30 chiều thứ Sáu, 4/10/2019

Vì có sự hiện diện của những cơ quan cấp tài trợ cho CĐ chúng ta nên Đại Hội cần được tổ chức trong ngày/giờ làm việc.

Trong Đại Hội này, HĐQT sẽ tường trình những hoạt động của năm vừa qua, tình hình tài chánh, chi tiết cùng kết quả duyệt xét của kiểm toán viên, đồng thời trình bày kế hoạch cho năm tới để Đại Hội thảo luận và đóng góp ý kiến.

Thông báo Đại Hội Thường Niên 2018

Nghị Trình Đại Hội Thường Niên 2018

Báo Cáo Thường Niên 2018

Trân trọng kính chào và mong gặp mặt quý đồng hương.

HĐQT CĐNVTDUC/NU