Entries by VCASA Editor

Họp Khoáng Đại
7 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP HĐQT trân trọng kính mời đại diện các hội đoàn, các tổ chức đấu tranh, các gia đình quân đội và đặc biệt quý đồng hương đến tham dự phiên họp khoáng đại định kỳ mỗi ba tháng được tổ chức như sau: Thời gian: 3g đến 5g chiều Chủ Nhật, […]

Quốc Hận
28 tháng 4 năm 2019

Sinh Hoạt Ngày Quốc Hận Kính thưa quý đồng hương, Kể từ ngày miền Nam Việt Nam mất vào tay cộng sản, đất nước chúng ta trải qua bao nhiêu tang thương. Đã 44 năm trôi qua, csVN tiếp tục đoạ đầy người dân, dâng đất dâng biển cho ngoại xâm. Để phản đối bạo […]

Thư Ngỏ của HĐQT về Bản Nội Quy Tu Chính

Để đồng hương tiện tham khảo, bản dự thảo sẽ được khởi đăng trên Nam Úc Tuần Báo* kỳ này và sẽ lần lượt được đăng tải trên các phương tiện truyền thông khác như Adelaide Tuần Báo tuần sau cũng như các phương tiện thông tin của Cộng Đồng (Bản Tin, email group, website và Facebook…)