Quốc Hận
28 tháng 4 năm 2019

Sinh Hoạt Ngày Quốc Hận

Kính thưa quý đồng hương,

Kể từ ngày miền Nam Việt Nam mất vào tay cộng sản, đất nước chúng ta trải qua bao nhiêu tang thương. Đã 44 năm trôi qua, csVN tiếp tục đoạ đầy người dân, dâng đất dâng biển cho ngoại xâm.

Để phản đối bạo quyền cộng sản, CĐNVTDUC/NU sẽ có những sinh hoạt do Hội Cựu Quân Nhân tổ chức nhân dịp Quốc Hận lần thứ 44. Chương trình như sau:

1. Lễ truy điệu Chiến Sỹ Trận Vong

  • Thời gian: 11g sáng Chủ Nhật, 28/4/2019
  • Địa điểm: Tượng Đài Chiến Sĩ Úc Việt
    Victoria Drive, Adelaide SA 5000

    Có nghi thức đặt vòng hoa tại tượng đài.

2. Tưởng Niệm Quốc Hận

  • Thời gian: 6g30 chiều Chủ Nhật, 28/4/2019
  • Địa điểm: Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTDUC/NU
    62 Athol St, Athol Park SA 5012

Xin quý đồng hương ở lại ăn nhẹ sau cả hai buổi lễ nêu trên. Kính mong quý đồng hương thu xếp tham dự.

TM Ban Tổ Chức

Ninh Duy Định
Trưởng Ban
Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân Nam Úc